Steun ook!

Vindt u zichzelf geen jongere meer maar toch wilt u deze actie ondersteunen en onze jongeren een hart onder de riem steken meldt u zich dan aan via g.mohebbi@planet.nl

Uw naam en een korte tekst komen dan op een lijst die een aanvulling is op het comité van aanbeveling. Wilt u in de mail het volgende aangeven:
- Naam,
- Leeftijd,
- Functie,
- Korte ondersteunende tekst van maximaal 30 woorden.

Een (pas)foto mag u ook opsturen maar dan graag in een klein bestand.

Evalien Rengers
Evalien Rengers

Evalien Rengers

Leeftijd: 38
Functie: Bedrijfsmanager Impuls 
 
Ik hoop dat heel veel jongeren zullen laten zien dat zij het Nederland van de toekomst zijn; en Nederland daardoor een land is waar we allemaal trots op kunnen zijn. 

Judith Clements

Leeftijd: 54
Functie: Receptioniste

Je hebt gelijk, waarden en normen, het begint bij jezelf! Dit valt onder kritische zelfreflectie. Maar samenkomen? Daar moet nog heel wat in werking gezet worden. Guity, we gaan ervoor.

Jeroen Sprenger
Jeroen Sprenger

Jeroen Sprenger

Leeftijd: 59
Functie: voorzitter Stichting Herstelling, Amsterdam

Verbeter de beeldvorming van het VMBO. Zestig procent van de jeugd zit erop.Gezien de grote diversiteit daar, wordt daarmee het veelkleurig mozaïek van de samenleving enorm opgepoetst.

Hanno Meyer
Hanno Meyer

Hanno Meyer

Leeftijd: 46
Functie: Senior adviseur GITP Den Haag

Het is goed om je identiteit uit je eigen groep te halen en daar bewust van te zijn. maar van hoeveel groepen ben je eigenlijk lid? Gezin, vrienden, werkkring, school , geloof, sportclubs, Regio, Land, Cultuur etc etc. Er is een groter verband, wij zijn allen met elkaar verbonden. We horen er allemaal bij, wij allen hebben evenveel recht op een plek in deze wereld en die wordt steeds kleiner omdat ons bereik steeds groter wordt. Dus het wordt steeds belangrijker met elkaar voor de wereld te zorgen. Hou van jezelf, hou van de wereld.

Hans van Duijn
Hans van Duijn

Hans van Duijn

Leeftijd: 61
Functie: Gepensioneerd (voorzitter Nederlandse Politiebond)

Natuurlijk nog wel actief, bijvoorbeeld via www.lesscrime.nl
Prima initiatief! 'Gemiddeld kunnen mensen een kleine 80 jaar op deze aardbol verblijven. Alléén (over)leven kunnen we niet echt. We hebben elkaar dus hard nodig en moeten elkaar ruimte en kansen gunnen. Als we zuinig zijn op elkaar en op deze aardbol kan het hier heel aangenaam zijn.'

Mariette Christophe
Mariette Christophe

Mariette Christophe

Functie: Reeds 38 jaar werkzaam bij de Nederlandse politie in allerlei rollen
Verbinding en empathie zijn de woorden die voor mij kernwoorden zijn altijd al in mijn werk maar ook privé. Momenteel zie ik in onze samenleving teveel  non binding, polarisatie, geen nieuwsgierigheid naar elkaar maar afzetten tegen elkaar. De politie als organisatie vol met jong volwassenen die op straat vaak tegenover andere jong volwassenen staat kan een vredesbewaarder en- behoeder zijn als  de termen verbinding en empathie maar ook nieuwsgierigheid   de kernwoorden van het handelen zijn. Vooroordelen en cynisme helpen niet,  en dat geldt voor politiemensen maar ook voor de jeugdigen die op straat zich gedragen. Ik hoop dat veel jonge (politie)mensen zullen aansluiten bij het initiatief van Guity Mohebbi, want ook ik geloof dat de jeugd de toekomst heeft.

Rika Detmers
Rika Detmers

Rika Detmers

Leeftijd: 62
Functie: Kunstenaar (autodidact)

Heb er alle vertrouwen in dat deze actie met de energie en de enthousiasme die er vanuit spat, iedereen gaat aansteken, te beginnen met de jongeren! 

Herman Steensma
Herman Steensma

Herman Steensma

Leeftijd: 62
Functie: Hoofddocent Sociale & OrganisatiePsychologie, Universiteit Leiden

Mensen zijn altijd lid van verschillende groepen. Ik dus ook. Je wilt graag trots op je groep(en) zijn. Ik ook. Iedereen die in Nederland woont moet trots op Nederland kunnen zijn. Dat lukt alleen als mensen en groepen, hoe verschillend ook, elkaar respecteren. Dit prachtige, positieve initiatief van Guity Mohebbi verdient daarom steun van iedereen. Ook van mij, dus. Leve de diversiteit!

Jaco van Hoorn
Jaco van Hoorn

Jaco van Hoorn

Leeftijd: 47
Functie: Districtschef van politie Hollands Midden

Een prima initiatief, wat zich niet richt op zwakte maar op kracht, niet op wat scheidt maar op wat bindt, niet op uitsluiten maar op insluiten, niet op afbreken maar op bouwen. Nederland zou vrolijker en sterker zijn als dit initiatief in brede zin navolging krijgt. Ik wens daarom veel jongeren toe dat zij zich bij dit initiatief aansluiten om zo een opbouwend geluid te laten horen en om op die manier te laten zien dat de situatie anders is dan vaak wordt voorgesteld. In Guity hebben jullie een fantastische voorgangster.

Henk van Zuiden
Henk van Zuiden

Henk van Zuiden

Leeftijd:58
Functie: Dichter en Bloemlezer

Een positief tegengeluid  laten horen is uiteindelijk sterker dan minachtende uitlatingen van mensen die snel met een oordeel klaar staan. Respect en verdiepen in je medemens is het sleutelwoord. Blijf daarom niet stil zitten, maar laat je horen!

Bart Venrooij

Leeftijd: 51
Functie: Hoofd van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid gemeente 's-Hertogenbosch

Nederland verhardt inderdaad. Jongeren moeten en kunnen hier iets aan doen, maar dat is niet gemakkelijk. De invloed en 'druk' van de directe omgeving, zoals gezin, familie, vrienden, school en vooral de media is echter groot. Iedereen wil ergens bij horen. Als de 'druk' te groot is of wordt kiezen jongeren en volwassenen vaak de gemakkelijkste weg en trekken ze zich terug naar hun gelijken. Hun 'eigen' groep. Ik zeg, beschouw alle inwoners van Nederland als je gelijken, dán 'vecht' je voor een vrij en democratisch land waarin iedereen met respect wordt behandeld.

Frank van Beers
Frank van Beers

Frank van Beers

Leeftijd: 54
Functie: Burgemeester van Boxtel

We praten 95% van onze tijd over 10% van de jeugd. Natuurlijk moeten we daaraan tijd en aandacht geven. Maar gelukkig gaat het met het overgrote deel van onze jeugd goed. Daarom is Guity’s initiatief ook zo goed en ondersteun ik het graag: ik heb vertrouwen in de jeugd en zij in elkaar!

Simone Akse
Simone Akse

Simone Akse

Leeftijd: 24
Functie: Student (zie ook podium)

Wie is vreemdeling? Hij die geen deel uitmaakt van de groep. Hij die ‘er niet bij hoort’, de ander. Julia Kristeva  
Uit het citaat blijkt hoe er in de samenleving vaak wordt aangekeken tegen de vreemdeling, ‘de ander’. Daarin speelt identiteit naar mijn mening een grote rol. Bronnen van verschil worden door mensen gebruikt om de groepsgrenzen te bepalen, van waaruit we anderen classificeren en hun een identiteit toekennen. Hierbij wordt de eigen identiteit vaak beschouwd als standaard, de norm en die wordt niet ter discussie gesteld. De eigen identiteit wordt niet als bron van verschil gezien, terwijl de eigen identiteit bij diversiteit wél een belangrijke rol speelt. Vaak wordt gedacht, zoals blijkt uit actualiteit in de media en de maatschappelijke beeldvorming, dat alleen homoseksuelen een seksuele geaardheid hebben, alleen leden uit etnische minderheidsgroepen een etniciteit en alleen vrouwen een sekse. Zo’n vooronderstelling heeft belangrijke gevolgen voor het bij elkaar brengen van Nederlandse jongeren en jongeren van diverse afkomsten. We kunnen elkaar in een ontmoeting dan ook alleen beter leren kennen als we ‘de ander’ benaderen van een andere mentaliteit. Om een verandering in die mentaliteit van jongeren te kunnen bereiken, moeten we de ander tegemoet treden met een open vizier. Ik roep daarom iedereen op om ruimte te geven aan de ander en deze te benaderen vanuit de verschillen van de ander. Het is cruciaal om het anderen niet tegenover de norm te plaatsen, maar de andere ook vanuit de positie van de andere te benaderen. Bijvoorbeeld: een laaggeschoolde niet afzetten tegen een hooggeschoolde maar juist zien als een individu met eigen unieke mogelijkheden, eerder dan te focussen op de beperkingen. Het gaat erom de positieve krachten van diversiteit zichtbaar te maken en meer te investeren in wat ons bindt dan wat ons scheidt.

Arjan Tupan

Leeftijd: 37
Functie: Directeur (in Riga, Letland)

Vooruit kijken is belangrijk. Kijken wat beter kan, zonder het oude af te schrijven. Of als slecht te bestempelen. Besteed vooral je energie aan de toekomst en het zo mooi en geweldig maken voor jezelf, je familie, je vrienden, je omgeving als je maar kan. Daar word uiteindelijk iedereen beter van. De wereld is vol met interessante, mooie en leuke mensen en plaatsen. Geniet daarvan.

Arie van Garderen

Leeftijd: 64
Functie: Coördinator minderhedenbeleid/beeldend kunstenaar

Goed initiatief om het chagrijn van Nederland te bestrijden. Als nou heel veel mensen hun kringen en netwerken gebruiken om te vertellen dat het allemaal niet zo erg is als sommigen in Nederlands ons willen doen denken, gaat er misschien iets veranderen. Laten we ons richten op de grote meerderheid van goedwillende mensen in Nederland en de wereld in plaats van op de kleine groep fanatici die ons wel even zullen vertellen hoe wij moeten leven. In de pedagogie is het altijd al een goede regel geweest om positief gedrag te belonen (positief sanctioneren) en negatief gedrag te negeren. Moeilijk hoor, maar wel te doen. Als we willen. Ik hoop dat we weer gaan praten over "mensen" ipv "moslims" "allochtonen" "criminele jonge Marokkanen". Het irriteert mij mateloos in de krant te moeten lezen dat -- Een "Marokkaanse jongere" een stadgenoot in elkaar heeft geslagen -- Wat is de relevantie van het noemen van nationaliteiten anders dan etiketteren van zondebokken. Als dat niet zo zou zijn, stond er wel "man slaat man neer" of "Marokkaanse man slaat Friese man neer".


sitemap Guity Mohebbi
kernwoorden
Guity
Mohebbi
Allochtonia
Autochtonia
culturen
migratie
etnisch
debat
discriminatie
identiteit
jongeren
Islam
moslims
religie
geloof
moslima’s
nieuwe Nederlanders
vluchtelingen
vrijheid
vrijheid van meningsuiting
Wilders
angst
haat
land van herkomst
diversiteit
multiculturele samenleving
democratie
tolerantie
allochtonen
bruggenbouwers
beeldvorming
vooroordelen
uitsluiting
insluiting
verdraagzaamheid
Nederlanderschap
gemeenschappelijkheid
positief
negatief
afwending
afwijking
verrijking
moskee
identiteit
multiculturele samenleving
Allah
god
attitude
integratie
aanpassen
assimilatie
het wij
het zij
verbeelding
trots
stimuleren
waarden en normen
criminaliteit
geweld
Nederlandspaspoort
verbinding
werelden
kosmopolitisch
geloof
ons land
erkenning
vriendschap
politiek correct
integratievraagstukken
ontmoeten
pioniers
nieuwe wereld
buitenlander
Nederlandse identiteit
autochtone Nederlanders
visie
toekomst
kritische reflectie
etnocentristisch
acceptatie
mobiliseren
onverschillig
niet-Nederlands
onverenigbaar
problematisch
waarden en normen
thuis gevoel
erbij horen
meerderheid
minderheid
dialoog
houding
leefwijze
levensvorm
investeren
samenkomen
diverse afkomst
Nederlanderschap
oprechte betrokkenheid
discriminatie-vrije omgeving
samenleving
doorbreken
afsluiten
zelfdefinitie
populisme
maatschappij
respect
participatie
dichotomieën
beperkend
kloof
verbinden van werelden
lef
solidariteit
emotionele aansluiting
gemeenschappelijkheid
waardering
Nedo’s
Divo’s
anders-zijn
erkenning van verschil
gelijkheid
verschillend-zijn
leefwijze
 
Deze website wordt onderhouden met cms pprzz® een product van ontwerpbureau TWEED in Vinkeveen sitemap sluiten