boeken

Allochtonia - AutochtoniaTwee Werelden Apart 2008 & 2010
ISBN: 978-90-8708-120-1  |  203 pagina’s

Hoe ontwikkelt een Nederlandse jongen van 15 zich als z'n zus 'kut Marokkanen' zegt en zijn ouders haar corrigeren met 'je mag geen kut aan tafel zeggen'. Hoe is zijn opvatting ten opzichte van discriminatie? Welke invloed op haar identiteitsontwikkeling heeft de angst van een 15 jarige Afghaanse vluchtelinge, met een verblijfsvergunning en een Nederlands paspoort, dat ze ieder moment teruggestuurd kan worden. Interviews met zeventig jongeren van 14 tot 18 jaar in 'Allochtonia - Autochtonia / twee werelden apart' schetsen een schokkend beeld. We moeten met z'n allen hard werken aan een algemene noemer van het Nederlanderschap. Jongeren zijn onze spiegels en doen een appèl op onze verantwoordelijkheid.

Het Boek
In Allochtonia - Autochtonia / twee werelden apart komen zeventig jongeren aan het woord: jonge allochtone en autochtone Nederlanders. Aan het licht komt hoe deze jongeren hun identiteit, discriminatie en vriendschap in het licht van het Nederlandse debat over multiculturalisme beleven. De term integratie heeft voor de jongeren betekenis voor het beleven van identiteit. De categorisatie die ze aanbrengen (geïntegreerd of niet) is van grote betekenis voor de wijze waarop de Nederlandse jongeren hun niet-Nederlandse leeftijdsgenoten beschouwen. In het boek 'Allochtonia - Autochtonia / twee werelden apart' komt aan het licht dat discriminatie een onderdeel is van het dagelijkse leven van jongeren. De mate waarin zij ermee te maken hebben en de aard van hun ervaring met multi-etnisch samenleven, spelen een rol in hun betrokkenheid bij het onderwerp. Jongeren lijken uit elkaar te groeien door uitsluiting in plaats van insluiting. Deze positie ten opzichte van de multiculturele samenleving wordt door bijna alle geïnterviewden ingenomen. Integreren betekent meer dan ooit: aanpassen aan de dominante Nederlandse cultuur. Er wordt niet gewerkt aan één gezamenlijkheid: Nederland ons thuis.


 

 

 

Gevlucht 2009
ISBN: 978-90-8708-12-32   I  196 pagina's

Voorwoord – Ahmed Aboutaleb

Het voorwoord van GEVLUCHT! is geschreven door Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam. Aboutaleb schrijft dat het boek elke nieuwe Nederlander zeer veel inspiratie kan geven om een mooie carrière op te bouwen in Nederland. En dan het voor andere lezers een mooi beeld zal zijn van de manier waarop deze mensen zich inzetten voor een gelukkig bestaan in Nederland.

Het boek
In het boek GEVLUCHT! vertellen vier jonge mensen hoe het leven was, in communistisch Roemenië, in het vijandige Koerdische deel van Irak, in het gevaarlijke fundamentalistische Iran en in het door de Taliban bezette Afghanistan. Het zijn hemelschreiende verhalen over angst, verlangen, onmacht, marteling en bloedbaden. Dan volgt er een periode van onzekerheid en hoop, de vlucht en het nieuwe leven in Nederland. Vier trieste levensverhalen met een happy end: een mooie, bovengemiddelde carrière in een vrij land.

 

 

 

 

 

 

De pot en de ketel 1997
Vrije Universiteit  I  172 Pagina's

Een analyse van de beelden van zwarte vrouwen in de beleidsstukken van de Vrouwen Alliantie & de Nederlandse Vrouwenraad.

 

Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis, heeft in 2010 een top 10…
Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis, heeft in 2010 een top 10 "Must Read-boeken"samengesteld. Hierin is ook "Allochtonia/Autochtonia, twee werelden apart", na het boek "Nomate" van Ayan Hirsi Ali & "De verborgen kracht van migrantenvrouwen" van Ella Vogelaar, opgenomen. www.aletta.nu/1_205432
Guity Mohebbi met Bernard Wientjes, voorzitter van de…
Guity Mohebbi met Bernard Wientjes, voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW
De presentatie van het boek "GEVLUCHT"
Van links naar rechts: Arash…
De presentatie van het boek "GEVLUCHT"
Van links naar rechts: Arash Yaqin, Guity Mohebbi, Robert J. Blom, Jehat Barwari en Elisabeth Hunyadi

sitemap Guity Mohebbi
kernwoorden
Guity
Mohebbi
Allochtonia
Autochtonia
culturen
migratie
etnisch
debat
discriminatie
identiteit
jongeren
Islam
moslims
religie
geloof
moslima’s
nieuwe Nederlanders
vluchtelingen
vrijheid
vrijheid van meningsuiting
Wilders
angst
haat
land van herkomst
diversiteit
multiculturele samenleving
democratie
tolerantie
allochtonen
bruggenbouwers
beeldvorming
vooroordelen
uitsluiting
insluiting
verdraagzaamheid
Nederlanderschap
gemeenschappelijkheid
positief
negatief
afwending
afwijking
verrijking
moskee
identiteit
multiculturele samenleving
Allah
god
attitude
integratie
aanpassen
assimilatie
het wij
het zij
verbeelding
trots
stimuleren
waarden en normen
criminaliteit
geweld
Nederlandspaspoort
verbinding
werelden
kosmopolitisch
geloof
ons land
erkenning
vriendschap
politiek correct
integratievraagstukken
ontmoeten
pioniers
nieuwe wereld
buitenlander
Nederlandse identiteit
autochtone Nederlanders
visie
toekomst
kritische reflectie
etnocentristisch
acceptatie
mobiliseren
onverschillig
niet-Nederlands
onverenigbaar
problematisch
waarden en normen
thuis gevoel
erbij horen
meerderheid
minderheid
dialoog
houding
leefwijze
levensvorm
investeren
samenkomen
diverse afkomst
Nederlanderschap
oprechte betrokkenheid
discriminatie-vrije omgeving
samenleving
doorbreken
afsluiten
zelfdefinitie
populisme
maatschappij
respect
participatie
dichotomieën
beperkend
kloof
verbinden van werelden
lef
solidariteit
emotionele aansluiting
gemeenschappelijkheid
waardering
Nedo’s
Divo’s
anders-zijn
erkenning van verschil
gelijkheid
verschillend-zijn
leefwijze
 
Deze website wordt onderhouden met cms pprzz® een product van ontwerpbureau TWEED in Vinkeveen sitemap sluiten