Diversiteit van activiteiten

►Guity Mohebbi zal op zondag 11 oktober 2020 voor de Correspondent in gesprek gaan met Lex Bohlmeijer aan het Theater Spui in Den Haag over o.a. mensenrechteb, democratie en vrijheid. http://www.hnt.nl/voorstellingen/4191/De_Correspondent_Het_Nationale_Theater/Goede_gesprekken_met_Lex_Bohlmeijer/

 

►Guity Mohebbi zal op dinsdag 19 mei 2020 de deelnemen aan de actiebijeenkomst over de beste aanpak van dakloosheid met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en ERopaf! en een inleiding houden over de beste aanpak van dakloosheid. Deze bijeenkomst is georganiseerd door het Tijdschrift voor sociale vraagstukken, te Amsterdam,  wwww.socialevraagstukken.nl

 

►Guity Mohebbi zal op 16 mei 2020 de nieuwe directeur van de Woonbond interviewen. https://woonbond.webinargeek.com/vraag-het-zeno-winkels 

 

►Guity Mohebbi zal op donderdag 2 april 2020 tijdens de Forum Best Housing Paper Award 2020 bij de Bouwkunde faculteit in Delft, naast een reflectie op de Push documentaire ook als voorzitter van de jury, optreden. 

 

►Guity Mohebbi zal op donderdag 20 februari 2020 aan de hand van de film push  debatteren over de woningmarkt en de speculatie in grote steden overal in de wereld. Deze avond is georganiseerd door ProDemos in samenwerking met het Filmhuis in Den Haag.https://prodemos.nl/agenda/film-debat-push/

 

►Guity Mohebbi zal op woensdag 4 december 2019 tijdens het wooncongres te Amersfoort, bij de workshop "maatschappelijke waarde", als referent optreden en reageren op het boek van Guus Haest "Hoe woningcorporaties hun maatschappelijke waarde vergroten". http://bit.ly/35jgcmk

 

►Guity Mohebbi zal op vrijdag 29 november 2019 debateren met Bert Halm (bestuurvoorzitter Eigen Haard), Dina El Filali (ingenieur) en Maarten Hajer (Prof. Urban Futures) over woningmarkt, duurzaamheid en inclusiviteit tijdens De Vernieuwede stad jaarcongres 2019: Winen in vernieuwde steden, te Utrecht. https://wka-centrum.nl/wp-content/blogs.dir/7/files/2020/02/2019-Stadspaper-3-DVS-Congres-Wonen-in-Vernieuwde-Steden.pdf

 

►Guity Mohebbi is op woensdag 20 november 2019  gastspreker tijdens de Inspiratiedagen die het Metis Montessori Lyceum, te Amsterdam, jaarlijks organiseert.

 

►Guity Mohebbi zal op 2 november 2019 als dagvoorzitter bij het Huurdersfestival, hét jaarlijkse evenement van de Woonbond voor hurend Nederland en partners in de volkshuisvesting, optreden. http://www.huurdersfestival.nl

 

►Guity Mohebbi zal op donderdag 3 oktober 2019 een lezing over 'het Plan voor de Volkshuisvesting' geven tijdens de discussiedagen sociale huisvesting georganiseerd door TU Delft en Platform31, te Soesterberg. https://www.tudelft.nl/bk/over-faculteit/afdelingen/management-in-the-built-environment/discussiedagen-sociale-huisvesting-2019-op-weg-naar-een-duurzame-toekomst/   

 

►Guity Mohebbi zal op donderdag 27 juni 2019 tijdens het jongeren festival van de Amersfoortse jongerenorganisatie participeren aan een debat over "wonen en jongeren", te Amersfoort. 

 

►Guity Mohebbi zal op dinsdag 18 juni 2019 tijdens de Week van de Vluchteling een lezing geven over haar reis als vluchteling naar een nieuw leven, te gemeente Twenterand. 

 

►Guity Mohebbi zal op maandag 8 april 2019 tijdens het jaarlijks Leger des Heils-debat een inleiding houden over "Welkom in de buurt" te Den Haag. 

 

►Guity Mohebbi zal op 16, 17 en 23 januari 2019 "masterclass communicatie" geven aan de besturen van de huurdersorganisaties in Eindhoven, Zwolle en Amsterdam. 

 

►Guity Mohebbi zal op maandag 10 december 2018 tijdens de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens & de uitreiking van de allereerste MensenrechtenMens 2018 participeren aan een panelgesprek rond “Dakloosheid eerste plaats een huisvestingsprobleem".https://www.mensenrechten.nl/nl/mensenrechtenmens2018
https://www.woonbond.nl/nieuws/blokhuis-geen-huisuitzetting-meer-schulden?mc_cid=23686f44ba&mc_eid=5b17a6233b

 

►​Guity Mohebbi is op maandag 15 oktober 2018, in opdracht van AMIF/het COA, dagvoorzitter tijdens de eindconferentie VOORwerk in Akousticum te Ede.  http://voorwerk.coa-publicaties.nl/voorwerkmagazine/cover/

 

►​Guity Mohebbi is op zaterdag 29 september 2018, in opdracht van de Woonbond, dagvoorzitter tijdens het grote Nederlandse Huurdersfestival in Rijtuigenloods te Amstersfoort. https://youtu.be/DytN1RNLaWQ

 

►​Guity Mohebbi zal op dinsdag 16 januari 2018 een lezing, over "de positie van de vrouwen in Iran vóó​r en na de machtsovername door de Ayatollahs in 1979", geven in de filmtheater de Uitkijk te Amsterdam.http://www.uitkijk.nl & https://www.facebook.com/pg/filmtheaterdeuitkijk/posts/?ref=page_internal

 

►Guity Mohebbi zal op woensdag 22 november & dinsdag 28 november & 20 december 2017 & 12 januari 2018 diverse workshops geven aan de Personeel & Organisatie professionals te Amsterdam over "inclusief werkgeverschap en diversiteit".  

 

►​Guity Mohebbi zal op dinsdag 14 november 2017 aan de (internationale) studenten, die minor Urban Studies aan de Universiteit van Amsterdam volgen, een gastcollege over "migratie en diversiteit" en de betekenis ervan voor de stad Amsterdam geven. Dit als onderdeel van de cursus "Perspectives on Amsterdam" van de opleiding Algemene Sociale Wetenschappen.  

 

►​Guity Mohebbi zal op maandag 2 oktober 2017 tijdens De Medewerkersdag van VluchtelingenWerk Nederland een gastcollege geven over "een duurzame inclusieve samenleving".

 

►Guity Mohebbi is op donderdag 21 september 2017 dagvoorzitter van "het Nationaal Decannensymposium UvA-HvA 2017" te Amsterdam. http://www.hva.nl/onderwijs/informatie-voor/scholen/decanensymposium/sprekers/sprekers.html

 

►Guity Mohebbi is op donderdag 6 juli 2017 keynote speaker tijdens de werkconferentie "Bruggen slaan Tussen Gescheiden Werelden" georganiseerd door het samenwerkingsverband van zes Limburgse provinciale Maatschappelijk Organisaties Jong Nederland, Jeugdwerk Limburg, KBO Limburg, COS Limburg, GIPS en stichting FAM.  http://www.famnetwerk.nl/files/programma-bruggen-slaan-6-juli-2017.pdfhttp://www.ppdlimburg.nl/docs-activiteiten/2017/verslag-conferentie-bruggen-slaan-tussen-gescheiden-werelden-6-juli-2017.pdf

 

►​Guity Mohebbi treedt op zaterdag 1 juli 2017 tijdens de G1500, een burgertop, in Rotterdam op. Zij zal een monoloog houden over "het souvenier van Nederland anno 2017." https://lokaal.org/evenement/g1000-rotterdam/ Voor een impressie zie https://youtu.be/QcfQWYdfSzY

 

►Hoe racistisch zijn we en welke gevolgen heeft impliciet racisme? Hoe kunnen we proberen vooroordelen niet mee te laten wegen? Is een racismevrije samenleving mogelijk? Guity Mohebbi gaat op donderdag 8 juni 2017, voorafgaand aan de film Get Out, samen met experts en het publiek in gesprek over deze vragen. http://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/aankomende-verdiepende-lezingen-debatten-iedereen/vm/film_amp_debat/2017/get-out-film-conversation-on-implicit-racism/ Voor een Terugblik zie http://www.ru.nl/radboudreflects/terugblik/terugblik-2017-0/terugblik-2017/do-09-06-17-get-out-film-conversation-on-implicit/

 

►Guity Mohebbi is dagvoorzitter en debatleider tijdens de regionale bijeenkomsten "Matchen op vrijwilligerswerk", in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), op de volgende locaties en data https://www.aanmelder.nl/matchenopvrijwilligerswerk/wiki/programma:

Donderdag 11 mei 2017 | 13.00 – 16.30 uur | Drents Museum, Assen http://file:///C:/Users/Gebruiker/Desktop/Uitnodiging_Matchen%20op%20vrijwilligerswerk_Regio%20Noord_11%20mei.pdf

Maandag 22 mei 2017 | 13.00 – 16.30 uur | Evoluon, Einhoven  http://file:///C:/Users/Gebruiker/Desktop/Uitnodiging_Matchen%20op%20vrijwilligerswerk_Regio%20Zuid_22%20mei.pdf

Dinsdag 23 mei 2017 | 13.00 – 16.30 uur | Spant, Bussum    http://file:///C:/Users/Gebruiker/Desktop/Uitnodiging_Matchen%20op%20vrijwilligerswerk_Regio%20Midden-Noord_23%20mei.pdf

Maandag 29 mei 2017 | 13.00 – 16.30 uur | Mammoni, Utrecht      http://file:///C:/Users/Gebruiker/Desktop/Uitnodiging_Matchen%20op%20vrijwilligerswerk_Regio%20Midden-Zuid_29%20mei.pdf

 

►Guity Mohebbi zal op dinsdag 11 april 2017 als moderator optreden tijdens de jaarlijkse Abraham Kuyper Lezing 2017. Gastheer Ernest van der Kwast, als Vrije Schrijver verbondn aan de VU zal zijn bundel waarin hij de verhalen heeft opgetekend van vier vluchtelingsstudenten presenteren. http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/public-science/abraham-kuyper-lezing/programma/index.aspx

 

►​Guity Mohebbi houdt op vrijdag 10 maart 2017 een monoloog over "de Nederlandse identiteit" tijden de tweede editie van Talktheater in Rotterdam, met als titel "Het gelijk van Maxima? Een zoektocht naar de Nederlandse identiteit". http://www.talktheater.nl  

 

►Guity Mohebbi is op donderdag 23 februai 2017 keynote speaker op NUDGE Vriendenbijeenkomst: de kracht van diversiteit. http://us6.campaign-archive2.com/?u=4429661753&id=617c694485&e= Lees hier een reportage https://www.nudge.nl/blog/2017/03/14/vriendenbijeenkomst-roetz-bikes-samen-het-verschil-maken/#.WMuaOwcm-rA.facebook

 

►Guity Mohebbi zal op zaterdag 21 januari 2017, tijdens de themamiddadag "gelijke kansen" georganisseerd door ART 1. Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord, een workshop "Hoe ga je in gesprek met ondernemers en politici" aan jongeren geven.

 

►​Guity Mohebbi zal op woensdag 14 december 2016 deelnemen aan een panelgesprek over de positie van vrouwelijke vluchtelingen en jongeren in Iran en Nederland, georganiseerd door Movies That Matter in samenwerking met Stichting Mondiaal Burgerschap Peel en Maas in Limburg. http://www.moviesthatmatter.nl/nieuws/nieuwsbericht/2330

 

►​Guity Mohebbi zal op woensdag 7 december 2016 tijdens het symposium "Making Inclusion Work", georganiseerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam, een workshop over "jongeren & weerbaarheid" geven. /www.ocan.nl/agenda/evenement/109-making-inclusion-work-symposium.htmlZie ook http://afromagazine.nl/agenda/making-inclusion-work 

 

►Guity Mohebbi is op zaterdag 5 november 2016 dagvoorzitter tijdens het Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs Symposiun 2016, Colourful Journeys, Inspiring Women? bij Junushoff in Wageningen.http://www.vwi-netwerk.nl/symposium  Testimonial: Encouraging, brave, insightful, exciting....to name just a few comments. See also http://www.vwi-netwerk.nl/report-2016-symposium 

 

►Guity Mohebbi geeft op maandag 17 oktober 2016 een lezing over "Toekomst van Werk" bij Pakhuis de zwijger te Amsterdam. http://dezwijger.nl/programma/diversiteit-werkt 

 

►​Guity Mohebbi zal op donderdag 13 oktober 2016 tijdens de conferentie Expeditietrip Sociaal Domein 2020 in Rotterdam debatteren over "Hoe (over)leven we met elkaar?" 

 

►Guity Mohebbi is, als voormalig bestuursvoorzitter van de Stichting Tegen Vrouwenhandel, op donderdag 22 september 2016 aanwezig bij het congres 30 jaar STV-CoMensha (30 jaar aanpak van mensenhandel), in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Beatrix te Den Haag.  

 

► Guity Mohebbi is op vrijdag 28 oktober 2016 te gast bij de 6e editie van De Kleuirrijke Top 100, Pakhuis De Zwijger, te Amsterdam.

 

► Guity Mohebbi is op donderdag 22 september 2016 te gast bij de conferentie "De praktijk van seksuele & gender diversiteit" georganiseerd door IDEM Rotterdam & Rotterdam Pride, het Nieuwe Instituut te Rotterdam.

 

►Guity Mohebbi is op maandag 5 september 2016 te gast bij de conferentie "Innoversity", 20 jaar Prix Euopa Iris, georganiseerd door het Mediafonds in Amsterdam.

 

►Guity Mohebbi zal op vrijdag 3 juni 2016 een gastcollege geven aan de eerste jaarsstudenten pedagogiek aan de Haagse Hogeschool over de jeugdcriminaliteit.

 

►Guity Mohebbi is op 25 mei 2016, als lid van het expertpanel,  aanwezig bij de derde editie van de FunX Music Awards in Amsterdam.  

 

►Guity Mohebbi ​zal op 5 mei 2016 tijdens het bevrijdingsfestival, op verzoek van het nationaal Comité 4 en 5 mei, in Haarlem een lezing geven over de vrijheid. http://www.bevrijdingspop.nl/thema/5-5-moment-stilstaan-vijheid/. 

 

►Guity Mohebbi zal op 5 mei 2016, als lid van het comité van aanbeveling, aanwezig zijn bij de vrijheidsmaaltijd met diversiteit van dichters, filmmakers, schrijvers enz. georganiseerd door de Stichting Granate. http://www.stichtinggranate.nl

 

►​Guity Mohebbi zal op 30 april 2016 een workshop geven aan de leden/functionarissen van de Universieteit Leiden over "diversiteit en inclusief leiderschap".

 

►​Guity Mohebbi zal op 23 april 2016, op uitnodiging van de jonge programmamakers van Frascati , aanwezig zijn bij het debat "Hello I'm White (and privileged)", Witte mannen praten over de witte man in de Amsterdamse Culturele Sector http://www.frascatitheater.nl 

 

►Guity Mohebbi is op 17 april 2016 aanwezig bij de premiere van en het debat over "FIR Colliding Dreams", een van de meest explosieve issues van deze eeuw. http://www.ketelhuis.nl  

 

►Guity Mohebbi zal op donderdag 7 april 2016 debatteren over diversiteit bij de Nederlandse publieke omroep tijdens "Innoversity Parade; innovation and diversity in media, the next step", mede georganiseerd door RNW Mediahttp://www.innoversityparade.nl   

 

►Guity Mohebbi zal op maandag 4 april 2016 deelnemen aan een paneldiscussie over twee doelen, gendergelijkheid & fatsoenlijke banen en economische groei, van de zeventien opgestelde "Sustainable Development Goals" georganiseerd door One World, VNG Internationaal en Earth Charter Vriendenhttp://dezwijger.nl/programma/girls-in-progress/  

 

►​Guity Mohebbi zal op 21 maart 2016 deelnemen aan het startup event "Inclusion Leaders Network" een initiatief van The German Marshall Fund of the United States.http://www.gmfus.org

 

►Guity Mohebbi zal op 15 maart 2016 debatteren over "Seksisme in Nederland", georganiseerd door het Comité 21 Maart.

 

►Guity Mohebbi zal op dinsdag 16 februari 2016 op uitnodiging van ING deelnemen aan "Celebrating Cultural Diversity", Exclusive Event for International Thinkers. 

 

►Guity Mohebbi zal op donderdag 28 januari 2016 participeren aan een paneldiscussie over "Extremisme en Radicalisering", georganiseerd door de gemeente Amsterdam West.

 

►Guity Mohebbi zal op donderdag 14 januari 2016, als expert diversiteit en inclusief leiderschap, deelnemen aan het Online Influencers Event: A view On Social Change georganiseerd door RNW Media.

 

►Guity Mohebbi heeft op donderdag 8 oktober 2015, als adviseur jeugd en veiligheid, deelgenomen aan de landelijke bijeenkomst van het Platform Eer en Vrijheid georganiseerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

►Guity Mohebbi heeft op verzoek van het UAF, Stichting voor Vluchteling-Studenten, op vrijdag 5 juni 2015 de expositie van Nosrat Mansouri en Baharak Deghan in het Bob Vlakehuis geopend. www.uaf.nl/over_het_uaf/agenda/agendadetail/eventlistid/1/eventitemid/201

 

►Guity Mohebbi heeft op 5 mei 2015, op verzoek van het comite 4 en 5 mei, tijdens het bevrijdingsfestival 5 voor 5 moment een lezing gegeven over "Ik geef de vrijheid door" in Utrecht. www.bevrijdingsfestivalutrecht.nl programma-hoofdpodium-Vrijheid Sowieshow

►Guity Mohebbi heeft op vrijdag 24 april 2015 een gastcollege over persoonlijk leiderschap gegeven bij de Money School. www.diversiteitsland.nl

 

►Guity Mohebbi heeft als strategisch adviseur op woensdag 22 april 2015 deelgenomen aan de werkconferentie "migranten in de gezonheidssector" bij de Universiteit van Utrecht.

 

►Guity Mohebbi heeft als strategisch adviseur op donderdag 2 april 2015 deelgenomen aan de werkconferentie "de erkenning van competenties uit formele, non-formele en informele leerervaringen van migranten" bij Wetenschappelijk Onderzoek -en documentatiecentrum.

 

►Guity Mohebbi heeft als strategisch adviseur op donderdag 26 maart 2015 deelgenomen aan de werkconferentie "management van culturele diversiteit binnen de Nederlandse organisaties" bij Radboud Universiteit.

 

►Guity Mohebbi heeft op woensdag 18 maart 2015 op verzoek van burgemeester van Gouda, samen met een groep sleutelfiguren uit het maatschappelijk middenveld, deelnemen aan de conferentie "Back to Basics". Zij zal debatteeren over een manier van beïnvloeden van onze samenleving die helpt om onze betrekkelijke vreedzame manier van samenleven vast te houden en te verdiepen.  

 

►Guity Mohebbi heeft op vrijdag 13 maart 2015 tijdens IPW Variété/ Reclaim the public! samen met een aantal kritische en creatieve geesten uit diverse sectoren gereageerd en reflecteert op de agenda publieke zaak 2015-2020. www.publiekewaarden.nl

 

►Guity Mohebbi heeft op woensdag 11 maart 2015, naast een gastcollege "diversiteit & de Nederlandse arbeidsmarkt", gedebatteerd met de studenten bestuurskunde van hogeschool Inholland over wat de arbeidsmarkt van aankomende hbo-ers verwacht en vice versa.

 

►Guity Mohebbi was één van de juryleden van Zami's Phenomenal Women Award die op vrijdag 9 januari 2015 in Amsterdam zijn uitgereikt. http://www.zami.nl/doeeenvoordrachtvoordezamiaward2014

 

►Guity Mohebbi heeft als strategisch adviseur op 12 december 2014 deelgenomen aan de conferentie Diversity & Inclusive Leadership georgnaiseerd door ABN AMRO. http://service.abnamro.nl/doordieversity/diversity_inclusion.html

 

►Guity Mohebbi heeft op donderdag 11 december 2014, tijdens de viering 25 jaar Commissie Opvang & Integratie van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland, gastcollege gegeven over "het diversiteitsbeleid & de arbeidsmarkt". 

 

►Guity Mohebbi heeft op vrijdag 7 november 2014 deelgenomen aan het event Lancering Kleurrijke Top 100www.kleurrijketop100.nl

 

►Guity Mohebbi heeft op zaterdag 1 november 2014 bij de lustrumviering 25 jaar Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs aanwezig geweest. Het jubileummagazine, met daarin een opiniestuk van Guity Mohebbi "Vrouwen creëer je eigen wereld" , is gepresenteerd. www.vwi-netwerk.nl/25-jaar-vwi

 

►Guity Mohebbi heeft op donderdag 30 oktober 2014 deelgenomen aan Maatschappelijk Congres VluchtelingenWerk Nederland. VluchtelingenWerk Nederland met onder andere sprekers als Minister Lodewijk Asscher, hoofd van UNHCR Nederland René Bruin en journalist Jan Kuitenbrouwer. www.vluchtelingenwerk.nl/sites/public/Vluchtelingenwerk/Terugblik

 

►Guity Mohebbi heeft op vrijdag 24 oktober 2014 een lezing over "Iran & Vrouwen" gegeven op verzoek van de Correspondent; Behind the Blue Screen. http://www.dezwijger.nl/120813/nl/correspondent-avond-1-behind-the-blue-screen  

 

►Guity Mohebbi heeft op 16 oktober 2014 deelgenomen aan het platform Eer en Vrijheid, georganiseerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat zich bezig houdt met de preventie en aanpak van huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, eergerelateerde geweld en achterlating. 

 

►Guity Mohebbi heeft op donderdag 9 oktober 2014 als dagvoorzitter opgetreden tijdens Network Event Leadership, Gender and Cultural Diversity

 

►Guity Mohebbi heeft op vrijdag 3 oktober 2014 deelgenomen aan de expertmeeting zelfbechikking georganiseerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

 

►Guity Mohebbi heeft op woensdag 10 september 2014 deelgenomen aan de Sportieve Opening van het Parlementaire Jaar 2014.

 

►Guity Mohebbi heeft op dinsdag 2 september 2014 deelgenomen aan de expertmeeting discriminatie georganiseerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met de Stichting Interculturele Participatie en Integratie.

 

►Guity Mohebbi heeft op vrijdag 29 augustus 2014 het grote benefietfeest van Stichting Ride 4 Women's Right geopend.

 

►Guity Mohebbi heeft op donderdag 19 juni 2014 een bijdrage geleverd aan het project Voorkomen van Polarisatie, binnen het programma Rotterdammers voor Mekaar in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam. www.eur.nl/euc       

 

►Guity Mohebbi heeft op woensdag 11 juni 2014 op verzoek van Lions Clubs Nederland een lezing over Diversiteit in Iran & in Nederland gegeven. https://www.lions.nl/?club=etten.leur

 

►Guity Mohebbi heeft op donderdag 5 juni 2014 met de studenten en docenten gedebatteerd over diversiteit in het hoger onderwijs. Dit naar aanleiding van de boekpresentatie "Diversiteit in het Hoger Onderwijs"  en op verzoek van de auteur. 

 

►Guity Mohebbi heeft op zaterdag 31 mei 2014 de certificaten van de leergang "Vrouwelijk Leiderschap" van het Platform van Zwarte, Migranten en Vluchtelingenvrouwen uitgereikt. http://www.zami.nl/nl/nieuws/welkombijzami   

 

►Guity Mohebbi in de lineup voor het NK Feminisme in De Balie op zondag 13 april 2014. Is een collectief feminisme nog wel mogelijk, of moeten we berusten in een individuele strijd? http://www.debalie.nl/agenda/programma/nk-feminisme/e_9489768/p_11348649/

 

►Guity Mohebbi heeft op 14 april 2014 op verzoek van de Vereniging voor Volkenkunde Breda een lezing over Iran & Vrouwen in Iran gegeven. http://www.volkenkundebreda.nl/Intro/programma-2010-2011.html  

 

►Guity Mohebbi heeft op woensdag 29 januari 2014 de bundel Verkiezingsprogramma's langs de meetlat van de Vereniging voor Vrouwenbelangen over diversiteit in ontvangst genomen. http://www.vrouwenbelangen.nl/cms/wp-content/uploads/2014/01/folderVBNW.pdf    

 

►Guity Mohebbi heeft op vrijdag 24 januari 2014 met diversiteit van jongeren gesproken over ambities, doelen en dromen. www.ocan.nl/Nieuws/seminar-ambitie-doelen-en-dromen-amsterdam  

 

►Guity Mohebbi heeft op dinsdag 10 december 2013 als expert "Jeugd & Veiligheid" geparticipeerd aan landelijke ontmoetingsdag platform Eer en Vrijheid. Het thema is 'deskundigheid en deskundigheidsbevordering' http://www.ggdkennisnet.nl/groep/177-coordinatoren-steunpunten-huiselijk-geweld/kalender/activiteit/1384-landelijke-ontmoetingsdag-platform-eer-en-vrijheid

 

►Guity Mohebbi heeft op dinsdag 26 november 2013 gedebatteerd met jongeren over "It really does matter if you are black or white". 150 jaar herdenking slavermij verleden. http://www.debalie.nl/agenda/programma/it-really-does-matter-if-you-are-black-or-white!/e_9397649/p_11110325/

 

►Kan Amsterdam, New York en Londen, ondanks de bezuinigingen, beleid voeren dat kan bijdragen aan een rechtvaardige stad? Guity Mohebbi heeft op dinsdag 19 november 2013 hierover met o.a. wethouder van Es en jongeren in de gemeente Amsterdam gedebatteerd. http://www.debalie.nl/agenda/programma/susan-fainstein/e_9397450/p_11085424/  

 

►Guity Mohebbi heeft op zaterdag 16 november 2013 als ambassadeur Diversity gedebatteerd tijdens het symposium "De Vruchten van diversiteit, Kracht & Kansen".  http://www.nieuwwij.nl/nieuws/de-vruchten-van-diversiteit/

 

►Guity Mohebbi heeft op donderdag 14 november 2013 met de jongeren over hun (emotionele) binding met de samenleving bij de Stichting Argan gedebatteerd. http://www.wherevent.com/detail/Stichting-Argan-Debat-De-binding-tussen-jongeren-en-de-samenleving    

 

►Guity Mohebbi heeft op dinsdag 5 november 2013 met het bedrijfsleven en young Professionals, in de hoofdkantoor KPMG, over Diversiteit & Corporate Social Responsibility gedebatteerdGuity Mohebbi nam deel aan de paneldiscussie over Diversiteit & Corporate Social Responsibility met Prof. Karen Maas, Directeur van CSR opleiding aan de Erasmus universiteit & Sytze-Johan Bakker Directeur Products Accenture & Bert van Boggelen, Kwartiermaker bij MVO Nederland. http://www.kpmg.com/nl/nl/issuesandinsights/evenementen/pages/uaf-meets-partners.aspx  

 

►Guity Mohebbi heeft op donderdag 7 november 2013 over actief burgerschap & participatie, een initiatief van Stichting Quality Centre, Stichting Faces of Change & The Ubuntu Company, gesproken. http://www.qcnetwerk.nl/wp-content/uploads/UITNODIGING-7-nov.pdf

 

►Guity Mohebbi was op 1 november 2013 aanwezig bij de opening van de tentoonstelling Zwart & Wit. Op het weblog van Anja Meulenbelt is een verslag hiervan te lezen. http://www.anjameulenbelt.nl/weblog/2013/11/01/zwart-wit/  

 

►Guity Mohebbi was dagvoorzitter van het symposium De Kracht van Vertrouwen. Dit vond plaats op zaterdag 12 oktober 2013 in de soefitempel in de duinen van Katwijk bij Pulsar, Instituut voor autonome verandering in mens en samenleving. http://www.pulsarinspireert.nl/agenda-item/details/event/tx_cal_phpicalendar/2013/10/12/symposium_de_kracht_van_vertrouwen/editie/56.html http://www.pulsarinspireert.nl/fileadmin/media-archive/Programmas/Programma_Kracht_van_Vertrouwen.pdf

 

►Guity Mohebbi was op 24 maart 2013 de dagvoorzitter in het Mozeshuis van het eerste festival van het Perzisch Nieuwjaar. Al duizenden jaren vieren mensen in Perzië het Nieuwjaar op de eerste dag van de lente op 21 maart. Vandaag de dag zijn er meer dan 65.000 Perzisch sprekenden die in Nederland wonen. Nowruz/Noroez is wereldwijd  het belangrijkste feest voor meer dan 100 miljoen mensen. In 2009 is Nowruz officieel geregistreerd op de lijst van waardevolle humanitaire vieringen van de Unesco. In 2010 heeft de Verenigde Naties Noroez verklaard als een officiële internationale feestdag. www.mozeshuis.nl

 

►19e editie van WomenSpeak! Er wordt gediscussieerd over een interculturele vrouwenagenda. Dit  voor de 21e eeuw als opmaat naar de viering van 100 jaar Internationale Vrouwendag. Is er nog een vrouwenbeweging voor vrouwen van verschillende etniciteiten?  Aan de talkshow werken mee: Yolanda Jansen (Mama Cash), Sanne Breimer (radiozender FunX), Farida Pattisahusiwa (Vrouwen voor Vrede op de Molukken), Gadiza Bouazani (PvdA), Guity Mohebbi (directeur Relatie Beheer Projecten ProRail) en Angela Sluisdom (studente). http://www.kosmopolis.nl/

 

►Guity Mohebbi was een van de gastsprekers van de bijeenkomst ervaren discriminatie en feitelijke discriminatie georganiseerd door Landelijk Bureau Discriminatie. Een belangrijk verschil is dat feitelijke discriminatie strafbaar is volgens de wet. Ervaren discriminatie is niet altijd strafbaar, maar kan even erg zijn. http://www.discriminatiezaken.nl/doc/Katwijk101011.pdf

 

►Dag van 100 die op 10 juni 2012 plaatsvond; stond de vraag aan honderd onafhankelijke & betrokken denkers centraal om bouwstenen voor een nieuw verhaal aan te dragen. Het resultaat: Progressief Liberaal Manifest; Dag van 100. Uitgeverij De Arbeiderspers ISBN 978-90-295-8703-7/NUR 320 http://dagvan100.org/de-genodigden/namen-2/

 

►Guity Mohebbi was debatleidster tijdens het symposium “Find the similarities not the differences” georganiseerd door Universiteit van Leiden. Het symposium stond in het teken van het bestrijden van vooroordelen & het creëren van wederzijds begrip tussen Nederlanders en de Arabische wereld. Dit project geeft studenten de kans om de Arabische kant van het verhaal niet alleen te horen, maar ook te ervaren, door middel van een stage in het Midden-Oosten of Noord-Afrika. http://www.studenten.leidenuniv.nl/nieuws/vooroordelen-over-de-arabische-wereld.htm

 

►Guity Mohebbi was een van de gastsprekers tijdens de Viering Wereld Vluchteling Dag op zondag 19 Juni 2011, met als thema Leiderschap: Hoe nemen (vluchteling)vrouwen de leiding over hun eigen leven? http://www.qcnetwerk.nl/wp-content/uploads/quality_centre_nieuwsbrief_12.pdf

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Guity Mohebbi samen met Eurocommissaris Neelie Kroes tijdens het debat…
Guity Mohebbi samen met Eurocommissaris Neelie Kroes tijdens het debat "Vrouwen en Europa".
Foto: Suzanne Hanekamp
Guity Mohebbi als dagvoorzitter van het eerste festival van het…
Guity Mohebbi als dagvoorzitter van het eerste festival van het Perzisch Nieuwjaar bij het Mozeshuis te Amsterdam.
Guity Mohebbi samen met Raja Felgata, hoofdredacteur van de Kleurrijke…
Guity Mohebbi samen met Raja Felgata, hoofdredacteur van de Kleurrijke Lijst. Kleurrijk is niet per definitie een "allochtoon" maar kleur kan in achtergrond, persoonlijkheid en/of het werk zitten. De mensen op deze lijst, waaronder ook Guity Mohebbi, zijn niet gebonden aan grenzen, maar zijn wereldburgers en de nieuwe denkers. www.dekleurrijkelijst.com
Guity Mohebbi neemt het managementboek "Kantoor geheimen" van de auteur…
Guity Mohebbi neemt het managementboek "Kantoor geheimen" van de auteur Linda van der Wal in ontvangst. In dit boek wordt de visie van Guity Mohebbi op leiderschap uiteengezet.
Guity Mohebbi in Line-up samen met Elma Drayer, Shirin Musa, Annabel…
Guity Mohebbi in Line-up samen met Elma Drayer, Shirin Musa, Annabel Nanninga, Machteld Zee en Naema Tahir tijdens het debat NK Feminisme georganiseerd door de Balie en Atria (Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis).
Moderator Guity Mohebbi samen met Ali Al-Jaberi, dagvoorzitter…
Moderator Guity Mohebbi samen met Ali Al-Jaberi, dagvoorzitter Maatschappelijk Congres VluchtelingenWerk Nederland.
Foto: Omar Lahmar
Certificaat uitreiking door Guity Mohebbi van de leergang "Vrouwelijk…
Certificaat uitreiking door Guity Mohebbi van de leergang "Vrouwelijk Leiderschap" van het Platform van Zwarte, Migranten en Vluchtelingenvrouwen.
Guity Mohebbi tijdens het debat over "discriminatie", georganiseerd…
Guity Mohebbi tijdens het debat over "discriminatie", georganiseerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Guity Mohebbi als dagvoorzitter tijdens Network Event Leadership,…
Guity Mohebbi als dagvoorzitter tijdens Network Event Leadership, Gender and Cultural Diversity.
Guity Mohebbi geeft een lezing over "Vrouwen in Iran" tijdens de…
Guity Mohebbi geeft een lezing over "Vrouwen in Iran" tijdens de Correspondent-avond, Behind the Blue Screen.
Guity Mohebbi neemt de bundle "Verkiezingsprogramma
Guity Mohebbi neemt de bundle "Verkiezingsprogramma's langs de meetlat" over diversiteit in ontvangst van de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Cock Kerling.
Guity Mohebbi opent de expositie "kind van de revolutie" en geeft in…
Guity Mohebbi opent de expositie "kind van de revolutie" en geeft in een overvolle zaal in het Bob Vlakehuis in Amsterdam een lezing over de betekenis van kunst en cultuur voor een democratische sameneleving.
Guity Mohebbi in debat over Iran en de positie van de Iraanse- vrouwen.
Guity Mohebbi in debat over Iran en de positie van de Iraanse- vrouwen.
Guity Mohebbi tijdens de paneldiscussie met Maria van der Heijden en…
Guity Mohebbi tijdens de paneldiscussie met Maria van der Heijden en Hugo von Meijenfeldt over Sustainable Development Goals, gender gelijkheid & economische groei.
Guity Mohebbi in debat over Inclusief Leiderschap, tijdens het startup…
Guity Mohebbi in debat over Inclusief Leiderschap, tijdens het startup event "Inclusion Leaders Network", samen met Kamran Ullah.
Guity Mohebbi gaf op maandag 17 oktober 2016, in Pakhuis de Zwijger te…
Guity Mohebbi gaf op maandag 17 oktober 2016, in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam, een lezing over de Nederlandse arbeidsmarkt en hoe we deze inclusiever kunnen krijgen.
Guity Mohebbi gaf op donderdag 5 mei 2016 in aanwezigheid van 150.000…
Guity Mohebbi gaf op donderdag 5 mei 2016 in aanwezigheid van 150.000 deelnemers een lezing over "Ik geef mijn vrijheid door" tijdens het bevrijdingsfestival in Haarlem.
Guity Mohebbi als dagvoorzitter samen met de sprekers Prof. N. Aarts,…
Guity Mohebbi als dagvoorzitter samen met de sprekers Prof. N. Aarts, P. Van Tuyll, Lady Lynn, P. Mercera, wethouder L. De Brito en Carlijn Brouwer tijdens de symposium Colourful Journeys Inspiring Women in Wageningen Universiteit.
Guity Mohebbi tijdens een panelgesprek over de positie van vrouwelijke…
Guity Mohebbi tijdens een panelgesprek over de positie van vrouwelijke vluchtelingen en jongeren in Nederland en in Iran, georganiseerd door Movies That Matter.
Guity Mohebbi gaf op dinsdag 5 mei 2015 in aanweigheid van 50.000…
Guity Mohebbi gaf op dinsdag 5 mei 2015 in aanweigheid van 50.000 deelnemers een lezing over "Ik geef mijn vrijheid door aan..." tijdens het bevrijdingsfestival in Utrecht.
Nudge Nederland verbindt mensen en organisaties om duurzame…
Nudge Nederland verbindt mensen en organisaties om duurzame initiatieven te realiseren. Guity Mohebbi, als keynote speaker "De kracht van diversiteit", samen met de vrienden van Nudge Nederland.
Guity Mohebbi heeft in het Talk Theater te Rotterdam een monoloog…
Guity Mohebbi heeft in het Talk Theater te Rotterdam een monoloog gehouden over "het huis waar ik bij hoor" in het kader van "het Nederlanderschap, een zoektocht naar de Nederlandse identiteit."
Guity Mohebbi opent als dagvoorzitter de conferentie "Colourful…
Guity Mohebbi opent als dagvoorzitter de conferentie "Colourful journey" bij de Universiteit van Wageningen.
Guity Mohebbi als panellid, discusssieert over de positie van de…
Guity Mohebbi als panellid, discusssieert over de positie van de diversiteit van vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt, tijdens de conferentie Women Speak!
Guity Mohebbi als dagvoorzitter tijdens de conferentie "Kracht van…
Guity Mohebbi als dagvoorzitter tijdens de conferentie "Kracht van vertrouwen" georganiseerd door Pulsar in de duinen van Katwijk.
Guity Mohebbi als dagvoorzitter bij vier regiobijeenkomsten "Matchen op…
Guity Mohebbi als dagvoorzitter bij vier regiobijeenkomsten "Matchen op vrijwilligerswerk" voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Noord-Holland, Flevoland, Overijssel, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland.
Guity Mohebbi heeft tijdens G1500, een burgertop, in Rotterdam een…
Guity Mohebbi heeft tijdens G1500, een burgertop, in Rotterdam een monoloog gehouden over " het souveni van Nederland anno 2017".
Guity Mohebbi als keynote speaker tijdens de conferentie " Bruggen…
Guity Mohebbi als keynote speaker tijdens de conferentie " Bruggen Slaan Tussen Gescheiden Werelden".
Guity Mohebbi als moderator tijdens de jaarlijkse Abraham Kuyperlezing…
Guity Mohebbi als moderator tijdens de jaarlijkse Abraham Kuyperlezing 2017 in Westerkerk Amsterdam.
Guity Mohebbi als dagvoorzitter bij het Nationaal Decanensymposium…
Guity Mohebbi als dagvoorzitter bij het Nationaal Decanensymposium UvA-HvA.
Guity Mohebbi geeft een gastcollege over een "duurzame inclusieve…
Guity Mohebbi geeft een gastcollege over een "duurzame inclusieve samenleving".
Guity Mohebbi als dagvoorzitter bij het grote Nederlandse…
Guity Mohebbi als dagvoorzitter bij het grote Nederlandse Huurdersfestival.
Guity Mohebbi tijdens de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens…
Guity Mohebbi tijdens de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens & de uitreiking van de allereerste MensenrechtenMens 2018 in een panelgesprek over “Dakloosheid eerste plaats een huisvestingsprobleem".
Guity Mohebbi tijdens het landelijk symposium "Nieuw plan voor de…
Guity Mohebbi tijdens het landelijk symposium "Nieuw plan voor de Volkshuisvesting".
Guity Mohebbi in gesprek met de bewoners van de gemeente Twenterand en…
Guity Mohebbi in gesprek met de bewoners van de gemeente Twenterand en de omgeving tijdens het festival "week van de vluchteling" over mensenrechten, Nederlandschap enz.
Guity Mohebbi in debat met jongeren, gemeente Amersfoort en…
Guity Mohebbi in debat met jongeren, gemeente Amersfoort en projectontwikkelaars over "wonen & Jongeren".
Guity Mohebbi als dagvoorzitter bij het grote Nederlandse…
Guity Mohebbi als dagvoorzitter bij het grote Nederlandse Huurdersfestival.

sitemap Guity Mohebbi
kernwoorden
Guity
Mohebbi
Allochtonia
Autochtonia
culturen
migratie
etnisch
debat
discriminatie
identiteit
jongeren
Islam
moslims
religie
geloof
moslima’s
nieuwe Nederlanders
vluchtelingen
vrijheid
vrijheid van meningsuiting
Wilders
angst
haat
land van herkomst
diversiteit
multiculturele samenleving
democratie
tolerantie
allochtonen
bruggenbouwers
beeldvorming
vooroordelen
uitsluiting
insluiting
verdraagzaamheid
Nederlanderschap
gemeenschappelijkheid
positief
negatief
afwending
afwijking
verrijking
moskee
identiteit
multiculturele samenleving
Allah
god
attitude
integratie
aanpassen
assimilatie
het wij
het zij
verbeelding
trots
stimuleren
waarden en normen
criminaliteit
geweld
Nederlandspaspoort
verbinding
werelden
kosmopolitisch
geloof
ons land
erkenning
vriendschap
politiek correct
integratievraagstukken
ontmoeten
pioniers
nieuwe wereld
buitenlander
Nederlandse identiteit
autochtone Nederlanders
visie
toekomst
kritische reflectie
etnocentristisch
acceptatie
mobiliseren
onverschillig
niet-Nederlands
onverenigbaar
problematisch
waarden en normen
thuis gevoel
erbij horen
meerderheid
minderheid
dialoog
houding
leefwijze
levensvorm
investeren
samenkomen
diverse afkomst
Nederlanderschap
oprechte betrokkenheid
discriminatie-vrije omgeving
samenleving
doorbreken
afsluiten
zelfdefinitie
populisme
maatschappij
respect
participatie
dichotomieën
beperkend
kloof
verbinden van werelden
lef
solidariteit
emotionele aansluiting
gemeenschappelijkheid
waardering
Nedo’s
Divo’s
anders-zijn
erkenning van verschil
gelijkheid
verschillend-zijn
leefwijze
 
Deze website wordt onderhouden met cms pprzz® een product van ontwerpbureau TWEED in Vinkeveen sitemap sluiten