Wat kan ik voor u doen?

Als professional op het gebied van Internationalisering & (Inclusief) Leiderschap verbind ik wetenschappelijk onderzoek aan de dagelijkse praktijk. Als gastdocent en mentor zet ik me in voor ontwikkeling van jongeren & vrouwen. Speciale aandacht gaat uit naar mensenrechten, democratie & rechtstaat, kunst van mens-worden, het Nederlanderschap, integratie en arbeidsmarktvraagstukken. Mijn verhaal vertel ik via trainingen & workshops, publicaties, lezingen en presentaties. Als dagvoorzitter en moderator breng ik diversiteit van mensen & werelden met elkaar in verbinding. 

 

De vergoeding voor de bovengenoemde werkzaamheden zal in nader overleg worden bepaald.

 

Ik ben momenteel: Directeur van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum & plaatsvervangend directeur woonbond, Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden & Stichting OBSG Leiderdorp, Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Basis Onderwijs Westelijke Tuinsteden, Lid van de Stragtegische adviesraad Bestuurskunde/ Overheidsmanagement bij de Haagse Hogeschool, Lid van het expertpanel Radio Funx, discussieprogramma CritiX & Lid expertpanel en spreker bij de NieuwsBV NPO.     

 

Aanbevelingen

Roswitha Weiler, Vereniging VluchtelingenWerk Nederland

Guity Mohebbi is een enthousiaste moderator, die de deelnemers prikkelt en uitdaagt om echt mee te doen. Ze laat verschillende mensen met elkaar in gesprek gaan en brengt haar eigen ervaring in om er een vruchtbare dialoog van te maken.

 

Doekle Terpstra, Bestuursvoorzitter van Hogeschool Inholland

Ik heb in de afgelopen jaren als voorzitter van de Raad van Toezicht van ICCO op een zeer plezierige wijze samengewerkt met Guity Mohebbi. Zij was regulier lid van de Raad en tevens lid van de Remuneratiecommissie. Guity was/is een loyaal en toegewijd toezichthouder en manifesteerde zich als een geëngageerde betrokkene van de organisatie. Haar lidmaatschap is beëndigd vanwege het feit dat ICCO in een nieuwe samenwerking met een nieuw opgestarte Raad van Commissarissen is ondergebracht. ICCO kan Guity erkentelijk zijn voor de wijze waarop zij haar betrokkenheid ten toon heeft gespreid.

 

Tineke van der Kraan, Directeur FNV

Guity Mohebbi is een heel bijzondere, ondernemende en inspirerende persoonlijkheid. Guity is een daadkrachtig leider die mensen door haar charme en de betrokkenheid die ze uitsraalt voor de zaak waar ze zich voor inzet weet te winnen en door netwerken mensen weet te verbinden.Diversiteit is de basis van haar denken en doen, zowel in theorie als praktijk houdt ze zich intensief daarmee bezig. Naast haar drukke werkzaamheden is zij ook altijd bezig om zich in te zetten voor anderen. 

 

Dr. Machteld de Jong, Hogeschool Inholland

Guity Mohebbi is een inspirerende spreker gebleken tijdens een aantal gastcolleges voor hbo-studenten. Ze combineert (wetenschappelijke) inhoud met een zeer persoonlijke benadering. Deze aanpak blijkt hbo-studenten aan te spreken. Haar bijdragen aan de colleges leidden dan ook tot levendige debatten en enthousiaste studenten.

 

Mardjan Seighali, directeur UAF Stichting voor Vluchteling-Studenten

Het is ons gebleken dat Guity Mohebbi zich zorgvuldig voorbereidt op haar spreekbeurten. Zij komt snel tot de kern van de opdracht en weet de inhoud pakkend neer te zetten. Mevrouw Mohebbi weet gemakkelijk verbindingen te leggen tussen diverse werelden en doelgroepen. Ze presenteert zich op een persoonlijke manier vol lef en met overtuiging en neemt het publiek mee in haar verhaal. Ik beveel haar van harte aan.

 

Jaco van Hoorn, lid van de korpsleiding van Politie Hollands Midden

Ik heb Guity Mohebbi als programmamanager veiligheid leren kennen. Binnen deze gemeente was aandacht voor veiligheidsbeleid, maar het was tamelijk onsamenhangend en verdeeld over meerdere directies. De vraag was, hoe krijg je hierin beweging en synergie? Dat lukt alleen door een niet te ontkennen drive, een onconventionele benadering en een sterke doelgerichtheid. Guity Mohebbi bezat/bezit deze kwaliteiten, eigenlijk was zij daarin de beslissende factor en wist daardoor veel vooruitgang te boeken.  

 

Mr. A.P. van den Berge, Hoogheemraadschap van Delft

Als waarnemend burgemeester heb ik mevrouw Mohebbi als ambtenaar zien opereren. Zij blonk uit door intelligentie en initiatief. Ik heb kunnen bevorderen dat zij een functie kreeg in een grotere gemeente, waar zij zich beter kon ontplooien. Ik ben zo nodig bereid mondeling nadere toelichting te geven.

 

Mariëtte Christophe, Politiecommissaris en Landelijk Programmaleider Huiselijk Geweld 

Guity's hartelijkheid, openstaan voor anderen en haar gave van reflectie vielen mij direct op. Guity heeft zich helemaal aangepast aan de Nederlandse cultuur en toch de krachtige elementen uit haar eigen cultuur weten te behouden. Mede door haar grote intelligentie en nieuwsgierigheid is zij in staat gebleken om haar studies af te ronden met een belangwekkend onderzoek. Zij heeft daarmee een nieuw licht laten schijnen over integratie en hoe jongeren daarmee omgaan. Zij heeft het contact met deze jongeren ook intensief gezocht en ook behouden. Ik heb ook gezien hoe goed zij haar netwerken onderhoudt en welke gezamenlijke resultaten onder haar leiding tot stand zijn gekomen. Guity gedijt het beste in een omgeving die haar stijl accepteert en als een kracht ziet. Zij houdt niet van omgevingen waar alleen geld verdienen voorop staat. Haar idealisme en behoefte om toegevoegde waarde te leveren verhouden zich niet in een afrekencultuur maar meer in een professionele en intelligente omgeving. Diversiteit is een belangrijk werkwoord voor Guity; ook emancipatie in het algemeen, of het nu over vrouwen, kinderen of andere thema's zijn past bij haar werkwijze. Zij heeft een enorme drive en wilskracht om de resultaten te halen die zij voor ogen ziet. Zij is een "witte raaf" voor diegenen die dat willen zien. Haar leiderschap past meer in de sfeer van "dienend leiderschap" dan dat zij als een general over de troepen wil gaan. Maar in dat dienen houdt zij de resultaten scherp in de gaten en spreekt onverbloemd mensen hierop aan. 

 

Hans Groen in 't Wout, bestuurder Veilig Verkeer Nederland

Ik heb Guity Mohebbi ervaren als een zeer vasthoudende en intellectuele programmamanager. Guity ging op pad en boorde alle kanalen aan die maar te bedenken waren, zowel op het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Justitie als bij de partners politie, brandweer, GGD en woningbouwvereniging.

 

 

Testimonial voorzitterschap Symposium Colourful Journey

Zie http://www.vwi-netwerk.nl/report-2016-symposium

Testimonial voorzitterschap de Abraham Kuyperlezing 2017 in Westerkerk Amsterdam

Zie http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/ernest-van-der-kwast-neemt-afscheid-met-verhalen-van-vluchteling-studenten

Zie http://www.vuvereniging.nl/nl/activiteiten/terugblikken/2017/abraham-kuyperlezing-2017.aspx

Testimonial keynote speaker conferentie "Bruggen Slaan Tussen Gescheiden Werelden" 

Zie http://famnetwerk.nl/artikel/terugblik-werkconferentie-bruggen-slaan-tussen-gescheiden-werelden-kloof

Testimonial voorzitterschap het Nationaal Decanensymposium UvA-HvA

zie: http://www.hva.nl/onderwijs/informatie-voor/scholen/decanensymposium/decanensymposium.html

Testimonial voorzitterschap het grote Nederlandse Huurdersfestival: 

- "Ik vond het prettig dat u met uw eloquentie, charme en vooral hartelijkheid diverse (groepen van) deelnemers bereikte en bij de bijeenkomst betrok!"

- "Complimenten voor uw enthousiasmerende optreden."

- "Een betere dagvoorzitter is er niet."

 

 

 

Wilt u contact met Guity Mohebbi opnemen?

 

 

 

 

 

 

College tour met Guity Mohebbi 'Je vlucht niet zomaar!' 

From Joshua Vos on Vimeo

 

   

  

Een debat over "vooroordelen, oorzaken en gevolgen" georganiseerd door…
Een debat over "vooroordelen, oorzaken en gevolgen" georganiseerd door AIESEC Utrecht. Guity Mohebbi als debatleidster temidden van de jongeren.
Guity Mohebbi samen met jongeren tijdens de landelijke ontmoetingsdag…
Guity Mohebbi samen met jongeren tijdens de landelijke ontmoetingsdag platform Eer en Vrijheid. "Zeven jongeren vertellen" over de taboethema's huwelijksdwang, eergelateerd geweld en achterlating.
Guity Mohebbi samen met diversiteit van jongeren tijdens het symposium…
Guity Mohebbi samen met diversiteit van jongeren tijdens het symposium Ambities, Doelen en Dromen. In aanwezigheid van wethouder van Es hebben jongeren, naast discriminatie op de arbeidsmarkt, ook aandacht gevestigd op hun doorzettingsvermogen, talenten en idealen.
Ambition For Success is een uniek event waarbij ambitieuze studenten en…
Ambition For Success is een uniek event waarbij ambitieuze studenten en jong professionals worden geholpen, de tools te ontwikkelen die nodig zijn om hun success te realiseren. Guity Mohebbi treedt regelmatig als mentor van jongeren op.
Guity Mohebbi is een trotse ambassadrice van de Stichting Ride 4…
Guity Mohebbi is een trotse ambassadrice van de Stichting Ride 4 Women's Right. Hier samen met de teamleden Carlijn Bettink, Monique van der Veeken, Sophie van Hoof en Lidewij Ponjee. www.r4wr.nl
Guity Mohebbi als gastdocent "Diversity & Inclusive Leadership" bij de…
Guity Mohebbi als gastdocent "Diversity & Inclusive Leadership" bij de Hogeschool van Amsterdam, samen met de studenten bestuurskunde & management van cultuurverandering.
Guity Mohebbi in gesprek met jongeren in het Indische Buurt te…
Guity Mohebbi in gesprek met jongeren in het Indische Buurt te Amsterdam over het vergroten van de eigen kracht, inzicht in eigen talenten & dromen en zelfreflectie. www.diversiteitsland.nl.
Guity Mohebbi daagt tijdens haar college, de toekomstige artsen,…
Guity Mohebbi daagt tijdens haar college, de toekomstige artsen, advocaten, filosofen, belastingdeskundigen enz., aan de Universiteit van Leiden uit met "7 Days Diversity Diet".
Guity Mohebbi tijdens haar college "jeugdcriminaliteit", met de…
Guity Mohebbi tijdens haar college "jeugdcriminaliteit", met de studenten van de opleiding pedagogiek aan de Haagse Hogeschool.
Guity Mohebbi tijdens de presentatie van het boek "Jouw toekomst is…
Guity Mohebbi tijdens de presentatie van het boek "Jouw toekomst is mijn toekomst" van Ernest van der Kwast over de verhalen van studenten met een vluchtervaring in Westerkerk Amsterdam.
Abraham Kuyperlezing 2017 Westerkerk Amsterdam.
Abraham Kuyperlezing 2017 Westerkerk Amsterdam.
Het Nationaal Decanensymposium UvA-HvA.
Het Nationaal Decanensymposium UvA-HvA.
Het grote Nederlandse Huurdersfestival.
Het grote Nederlandse Huurdersfestival.
Het landelijk symposium "Nieuw plan voor de Volkshuisvesting".
Het landelijk symposium "Nieuw plan voor de Volkshuisvesting".

sitemap Guity Mohebbi
kernwoorden
Guity
Mohebbi
Allochtonia
Autochtonia
culturen
migratie
etnisch
debat
discriminatie
identiteit
jongeren
Islam
moslims
religie
geloof
moslima’s
nieuwe Nederlanders
vluchtelingen
vrijheid
vrijheid van meningsuiting
Wilders
angst
haat
land van herkomst
diversiteit
multiculturele samenleving
democratie
tolerantie
allochtonen
bruggenbouwers
beeldvorming
vooroordelen
uitsluiting
insluiting
verdraagzaamheid
Nederlanderschap
gemeenschappelijkheid
positief
negatief
afwending
afwijking
verrijking
moskee
identiteit
multiculturele samenleving
Allah
god
attitude
integratie
aanpassen
assimilatie
het wij
het zij
verbeelding
trots
stimuleren
waarden en normen
criminaliteit
geweld
Nederlandspaspoort
verbinding
werelden
kosmopolitisch
geloof
ons land
erkenning
vriendschap
politiek correct
integratievraagstukken
ontmoeten
pioniers
nieuwe wereld
buitenlander
Nederlandse identiteit
autochtone Nederlanders
visie
toekomst
kritische reflectie
etnocentristisch
acceptatie
mobiliseren
onverschillig
niet-Nederlands
onverenigbaar
problematisch
waarden en normen
thuis gevoel
erbij horen
meerderheid
minderheid
dialoog
houding
leefwijze
levensvorm
investeren
samenkomen
diverse afkomst
Nederlanderschap
oprechte betrokkenheid
discriminatie-vrije omgeving
samenleving
doorbreken
afsluiten
zelfdefinitie
populisme
maatschappij
respect
participatie
dichotomieën
beperkend
kloof
verbinden van werelden
lef
solidariteit
emotionele aansluiting
gemeenschappelijkheid
waardering
Nedo’s
Divo’s
anders-zijn
erkenning van verschil
gelijkheid
verschillend-zijn
leefwijze
 
Deze website wordt onderhouden met cms pprzz® een product van ontwerpbureau TWEED in Vinkeveen sitemap sluiten