De statement van het Comité

Wat ons bindt is de kans van nu op morgen: allochtone en autochtone Nederlanders hebben hun Nederlandse toekomst gemeen.  Wij doen een appèl op allen die kunnen sturen op de maatschappelijke beeldvorming, om bij te dragen aan waardering van diversiteit in plaats van afwending.  

De Nederlandse geschiedenis wordt sinds mensenheugenis gekenmerkt door golven van instroom van mensen die om allerlei redenen hier een betere toekomst zien dan in hun land van herkomst. Zoals zij deel uitmaken van de Nederlandse geschiedenis hebben zij bijgedragen aan de identiteit die nu wordt beschouwd als “de” Nederlandse identiteit, in al zijn diversiteit.

Het is de verantwoordelijkheid van onze generatie om dezelfde ontwikkeling die zich nu weer voordoet, verder te brengen naar individueel en collectief welbevinden. Het openbaar bestuur heeft in het bijzonder de taak om de positief gerichte krachten in de samenleving zichtbaar te maken en te stimuleren. Die positieve krachten zijn een inspiratiebron voor hen die twijfelen over de waarde van een multiculturele samenleving. 

Initiatieven en prestaties van jonge mensen verdienen het om in de schijnwerpers te worden gezet. Daar is extra inspanning voor nodig, gezien de bijna vanzelfsprekende aandacht voor verwarring, problemen en negatieve krachten. Alle jonge mensen verdienen het om groepen en individuen te ontmoeten die niet van nature op hun weg komen: dat verrijkt hen.

Namens de samenleving moeten overheden bevorderen dat diversiteit een stimulans is voor de gezamenlijke kansrijke toekomst. Zo is Nederland door de eeuwen heen letterlijk en figuurlijk wijzer geworden van haar diverse bevolkingssamenstelling. Daar hoort een attitude bij die ruimte geeft voor het in bepaalde opzicht verschillend zijn van individuen en groepen. Niet volledige assimilatie is de oplossing, maar de inspiratie voor de gezamenlijke toekomst. Die begint bij de bereidheid en de wil om je in te leven in anderen.

Wij willen niet alleen de dialoog bevorderen, maar de verbeelding in de ander zoeken. Wij willen de emotie overstijgen met competentie, waarin ruimte is voor ieders trots op zijn of haar etnische, geografische of culturele herkomst. Met elkaar willen wij een impuls geven aan het samen leven van jonge mensen vanuit de waarden en talenten die zij allen in zich hebben.


sitemap Guity Mohebbi
kernwoorden
Guity
Mohebbi
Allochtonia
Autochtonia
culturen
migratie
etnisch
debat
discriminatie
identiteit
jongeren
Islam
moslims
religie
geloof
moslima’s
nieuwe Nederlanders
vluchtelingen
vrijheid
vrijheid van meningsuiting
Wilders
angst
haat
land van herkomst
diversiteit
multiculturele samenleving
democratie
tolerantie
allochtonen
bruggenbouwers
beeldvorming
vooroordelen
uitsluiting
insluiting
verdraagzaamheid
Nederlanderschap
gemeenschappelijkheid
positief
negatief
afwending
afwijking
verrijking
moskee
identiteit
multiculturele samenleving
Allah
god
attitude
integratie
aanpassen
assimilatie
het wij
het zij
verbeelding
trots
stimuleren
waarden en normen
criminaliteit
geweld
Nederlandspaspoort
verbinding
werelden
kosmopolitisch
geloof
ons land
erkenning
vriendschap
politiek correct
integratievraagstukken
ontmoeten
pioniers
nieuwe wereld
buitenlander
Nederlandse identiteit
autochtone Nederlanders
visie
toekomst
kritische reflectie
etnocentristisch
acceptatie
mobiliseren
onverschillig
niet-Nederlands
onverenigbaar
problematisch
waarden en normen
thuis gevoel
erbij horen
meerderheid
minderheid
dialoog
houding
leefwijze
levensvorm
investeren
samenkomen
diverse afkomst
Nederlanderschap
oprechte betrokkenheid
discriminatie-vrije omgeving
samenleving
doorbreken
afsluiten
zelfdefinitie
populisme
maatschappij
respect
participatie
dichotomieën
beperkend
kloof
verbinden van werelden
lef
solidariteit
emotionele aansluiting
gemeenschappelijkheid
waardering
Nedo’s
Divo’s
anders-zijn
erkenning van verschil
gelijkheid
verschillend-zijn
leefwijze
 
Deze website wordt onderhouden met cms pprzz® een product van ontwerpbureau TWEED in Vinkeveen sitemap sluiten