Comité van aanbeveling

De leden van het Comité van Aanbeveling

Wim Cornelis
Wim Cornelis

Wim Cornelis

Wim Cornelis Is politicus van de PvdA. Hij was tot juli 2012 burgemeester van de gemeente Gouda. 

Hans Dijkstal
Hans Dijkstal

Hans Dijkstal

Hans Dijkstal was politicus van de VVD, ex-vicepremier en ex-Minister van Binnenlandse Zaken. In 2006 was hij een van de initiatiefnemers van het manifest "één land, één samenleving", waarin oud-politici van verschillende partijen pleitten voor tolerantie. Hans Dijkstal is op 67 jarige leeftijd overleden. Zie ook www.eenlandeensamenleving.nl

Han Entzinger
Han Entzinger

Han Entzinger

Han Entzinger is socioloog en hoogleraar integratie- en migratiestudies aan de Erasmusuniversiteit van Rotterdam.

Halleh Ghorashi
Halleh Ghorashi

Halleh Ghorashi

Halleh Ghorashi is bijzonder hoogleraar Management van Diversiteit en Integratie aan de afdeling COM (Cultuur, Organisatie en Management) aan de Vrije Universiteit.

Mariëtte de Haan
Mariëtte de Haan

Mariëtte de Haan

Mariëtte de Haan is psycholoog, hoogleraar en onderzoeker aan de universiteit van Utrecht.

Bort Koelewijn
Bort Koelewijn

Bort Koelewijn

Bort Koelewijn is politicus van de Christen Unie. Hij is burgemeester van de gemeente Kampen.

Henri Lenferink
Henri Lenferink

Henri Lenferink

Henri Lenferink is politicus van de PvdA. Hij is burgemeester van Leiden.

Ahmed Marcouch
Ahmed Marcouch

Ahmed Marcouch

Ahmed Marcouch was lid van de Tweede Kamer voor de PvdA en voormalige stadsdeelvoorzitter van het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart. Hij is momenteel burgemeester van Arnhem.

Anil Ramdas
Anil Ramdas

Anil Ramdas

Anil Ramdas (1958-2012) was columnist, correspondent, essayist, programmamaker en presentator.  

Corine de Ruiter
Corine de Ruiter

Corine de Ruiter

Corine de Ruiter is hoogleraar Forensische Psychologie aan de Universiteit van Maastricht. Zij is tevens verbonden aan het Utrechtse Trimbos Instituut (landelijk kenniscentrum voor geestelijke gezondheidszorg).

Ineke Sluiter
Ineke Sluiter

Ineke Sluiter

Ineke Sluiter is hoogleraar Griekse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden. Zij heeft in 2010 Spinozaprijs gewonnen.

Doekle Terpstra
Doekle Terpstra

Doekle Terpstra

Doekle Terpstra is bestuurder. Hij is voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool InHolland. Daarnaast is hij sinds juni 2009 voorzitter van de KNSB. Begin 2008 was hij de initiatiefnemer van Nederland benoemt & bouwt. Zie ook www.benoemtenbouwt.nl      

Ruud Vreeman
Ruud Vreeman

Ruud Vreeman

Ruud Vreeman is politicus van de PvdA en voormalige burgemeester van Tilburg.

Jos Wienen
Jos Wienen

Jos Wienen

Jos Wienen is politicus van het CDA. Hij is burgemeester van de gemeente Haarlem.


sitemap Guity Mohebbi
kernwoorden
Guity
Mohebbi
Allochtonia
Autochtonia
culturen
migratie
etnisch
debat
discriminatie
identiteit
jongeren
Islam
moslims
religie
geloof
moslima’s
nieuwe Nederlanders
vluchtelingen
vrijheid
vrijheid van meningsuiting
Wilders
angst
haat
land van herkomst
diversiteit
multiculturele samenleving
democratie
tolerantie
allochtonen
bruggenbouwers
beeldvorming
vooroordelen
uitsluiting
insluiting
verdraagzaamheid
Nederlanderschap
gemeenschappelijkheid
positief
negatief
afwending
afwijking
verrijking
moskee
identiteit
multiculturele samenleving
Allah
god
attitude
integratie
aanpassen
assimilatie
het wij
het zij
verbeelding
trots
stimuleren
waarden en normen
criminaliteit
geweld
Nederlandspaspoort
verbinding
werelden
kosmopolitisch
geloof
ons land
erkenning
vriendschap
politiek correct
integratievraagstukken
ontmoeten
pioniers
nieuwe wereld
buitenlander
Nederlandse identiteit
autochtone Nederlanders
visie
toekomst
kritische reflectie
etnocentristisch
acceptatie
mobiliseren
onverschillig
niet-Nederlands
onverenigbaar
problematisch
waarden en normen
thuis gevoel
erbij horen
meerderheid
minderheid
dialoog
houding
leefwijze
levensvorm
investeren
samenkomen
diverse afkomst
Nederlanderschap
oprechte betrokkenheid
discriminatie-vrije omgeving
samenleving
doorbreken
afsluiten
zelfdefinitie
populisme
maatschappij
respect
participatie
dichotomieën
beperkend
kloof
verbinden van werelden
lef
solidariteit
emotionele aansluiting
gemeenschappelijkheid
waardering
Nedo’s
Divo’s
anders-zijn
erkenning van verschil
gelijkheid
verschillend-zijn
leefwijze
 
Deze website wordt onderhouden met cms pprzz® een product van ontwerpbureau TWEED in Vinkeveen sitemap sluiten