Word je met een religie geboren?

Ik was een van de gelukkigen die bij de lezing van Dan Brown (georganiseerd door the John Adams Institute) was. Dan Brown is een Amerikaans schrijver bekend van de bestsellers Inferno, De Da Vinci Code en Het Bernini Mysterie. Zijn boeken behoren tot het genre fact fiction, waarbij een verzonnen verhaal wordt verteld tegen een historisch-correcte achtergrond. Tot dusver werden al meer dan 200 miljoen exemplaren van zijn boeken verkocht in meer dan 40 verschillende talen. Iedere bladzijde van zijn boek is het resultaat van een intensief onderzoek, verdieping in de geschiedenis, analyse, schrijven, herschrijven en hard werken. Ik herlees soms een bladzijde dertig keer om het tot me te laten doordringen en goed te kunnen snappen. Zo heb ik ook zijn lezing ervaren. Iedere zin die Brown heeft uitgesproken heeft mijn gedachten dagenlang in beslag genomen, zoals zijn opmerkingen over de religie: We worden niet religieus geboren. We geloven de religie van onze ouders. Als je in Tibet was geboren dan was je waarschijnlijk een boeddhist.

Flashback

Ik vroeg me af of ik de religie van mijn ouders heb overgenomen. Veel mensen nemen aan dat ik een moslim ben omdat ik in Iran geboren ben (1). Ze zeggen dan: Je komt uit Iran dus je bent een moslim (2). Naar aanleiding van de bovengenoemde opmerking van Dan Brown had ik 3 flashbacks.

Tijdens de Iraanse revolutie in 1978, waarbij de dictatoriale Sjah werd afgezet ten gunste van Ayatollah Khomeini, werden vele geruchten verspreid. Een van die geruchten was dat het profiel van Ayatollah op de maan te zien was. Ik stond toen samen met de leeftijdgenoten uren naar de maan te staren. Ik staarde toen met hen mee, omdat ik erbij wilde horen en niet door de groep uitgesloten wilde worden. Mijn ouders geloofden echter niet dat hij op de maan te zien was.

Na de revolutie moest ik opeens met een hoofddoek om naar school gaan. Het dragen van een hoofddoek werd verplicht. Het niet dragen van een hoofddoek werd door de Sjah opgelegd. Ik droeg een hoofddoek, omdat het bepalend was voor mijn toelating voor de universiteit. Ik voldeed aan alle toelatingseisen om geneeskunde te gaan studeren. Ik moest echter ook een verklaring van goed gedrag hebben. Het dragen van een hoofddoek was een van de voorwaarden voor zo’n verklaring. Niemand had met mij of mijn ouders hierover van gedachten gewisseld.

Tijdens de revolutie had ik een vriendje. Ik volleybalde bijna dagelijks met hem en zijn vrienden. Ik was erg sportief en vond het heerlijk als jongens om mij vochten om mij in hun team te krijgen. Na de revolutie mocht dit niet meer. Niet het sporten zelf, maar als meisje in het openbaar met een vreemde jongen, zonder toezicht van je ouders, te verschijnen. Ik volleybalde niet meer omdat ik bang was om opgepakt te worden. Dit wilde ik niet hoewel ik gek op die jongen was. Wederom had niemand mij of mijn ouders hierover geraadpleegd.

Challenging days

Ik ben het met Dan Brown eens dat je niet met een religie geboren wordt. Ik weet uit eigen ervaring dat waar je geboren wordt bepalend kan zijn in wat je religie is. De tijdsgeest waarin we nu leven brengt mij regelmatig terug naar Iran. De ene religie die zich beter en dominanter vindt dan een andere religie en vice versa. De gevoeligheid waarmee we over diversiteiten van de religies, debatteren of mogen debatteren. De eeuwige terugkeer van de discussie over al dan niet dragen van een hoofddoek gerelateerd aan de emancipatie van vrouwen. De ruimte en respect om een eigen religie te kiezen, te hebben en/of die ter discussie te mogen stellen enz..
Iemand in de zaal vroeg Dan Brown of hij gelovig was. Hij antwoordde met: that is a work in progress, I am working on it

George Carlin: Religion is like a pair of shoes….Find one that fits you, but don’t make me wear your shoes.

 

Guity Mohebbi

10 januari 2014

 

1. Van de inwoners van Iran is 89% sjiiet en 9% procent is soenniet. Verspreid over het land wonen ook veel aanhangers van het soefisme, maar deze islamitische stroming is verboden in Iran. Naast moslims zijn er relatief kleine erkende gemeenschappen christenen (ca. 300.000), joden (20 tot 30.000), zoroastriers (35 tot 60.000) en hindoes.


2. Zie mijn blog ”Ben je een moslim?”

 

Blog


sitemap Guity Mohebbi
kernwoorden
Guity
Mohebbi
Allochtonia
Autochtonia
culturen
migratie
etnisch
debat
discriminatie
identiteit
jongeren
Islam
moslims
religie
geloof
moslima’s
nieuwe Nederlanders
vluchtelingen
vrijheid
vrijheid van meningsuiting
Wilders
angst
haat
land van herkomst
diversiteit
multiculturele samenleving
democratie
tolerantie
allochtonen
bruggenbouwers
beeldvorming
vooroordelen
uitsluiting
insluiting
verdraagzaamheid
Nederlanderschap
gemeenschappelijkheid
positief
negatief
afwending
afwijking
verrijking
moskee
identiteit
multiculturele samenleving
Allah
god
attitude
integratie
aanpassen
assimilatie
het wij
het zij
verbeelding
trots
stimuleren
waarden en normen
criminaliteit
geweld
Nederlandspaspoort
verbinding
werelden
kosmopolitisch
geloof
ons land
erkenning
vriendschap
politiek correct
integratievraagstukken
ontmoeten
pioniers
nieuwe wereld
buitenlander
Nederlandse identiteit
autochtone Nederlanders
visie
toekomst
kritische reflectie
etnocentristisch
acceptatie
mobiliseren
onverschillig
niet-Nederlands
onverenigbaar
problematisch
waarden en normen
thuis gevoel
erbij horen
meerderheid
minderheid
dialoog
houding
leefwijze
levensvorm
investeren
samenkomen
diverse afkomst
Nederlanderschap
oprechte betrokkenheid
discriminatie-vrije omgeving
samenleving
doorbreken
afsluiten
zelfdefinitie
populisme
maatschappij
respect
participatie
dichotomieën
beperkend
kloof
verbinden van werelden
lef
solidariteit
emotionele aansluiting
gemeenschappelijkheid
waardering
Nedo’s
Divo’s
anders-zijn
erkenning van verschil
gelijkheid
verschillend-zijn
leefwijze
 
Deze website wordt onderhouden met cms pprzz® een product van ontwerpbureau TWEED in Vinkeveen sitemap sluiten