Breng de menselijkheid terug op de werkvloer

Haar Perzische naam betekent 'houden van de wereld' – en beter is politicoloog, publicist en public speaker Guity Mohebbi niet te omschrijven. Op haar website biedt zij een podium aan jongeren, ze geeft gastcolleges op hogescholen en universiteiten en vertelt op middelbare scholen over haar vlucht uit Iran. Haar doel: jongeren inspireren om onze vrijheid en democratie te bewaken.

 

Je bent geboren in Iran en kwam als politieke vluchteling naar Nederland.
"Als negentienjarige medicijnenstudent had ik twee oorlogen en de revolutie tegen het dictatoriale regime van de sjah meegemaakt. Nadat de sjah was afgezet door ayatollah Khomeini, werden er massaal mensen opgepakt. Van het ene op het andere moment moest ik weg. Ik wist niets van Nederland, behalve dat er tulpen groeiden. Dat was in 1984."

Welke invloed heeft je Iraanse achtergrond op je leven?
"Ik ben opgegroeid in oorlog en angst, maar bij mijn inmiddels twintigjarige dochter heb ik gezien hoe het leven van een jong meisje in vrijheid eruit kan zien. Als tiener las ik op zolder bij het licht van een kaarsje verboden boeken, die ik daarna moest verbranden. Mijn dochter daarentegen kan zonder angst alles lezen wat ze wil, en zich bezighouden met muziek, mode en vriendschappen. Door haar realiseer ik me eens te meer wat ik heb gemist. Pas in Nederland heb ik geleerd wat democratie en vrijheid inhouden: niet alleen een staatsvorm, maar ook een levensvorm, die de ander als vertrekpunt heeft, en niet 'ik'. Een houding waarbij we accepteren dat de ander anders mag zijn, en mensen bereid zijn om de vrijheid en de ruimte van die ander te bewaken en desnoods te verdedigen. Het gaat niet om de meerderheid, maar om hoe we met de minderheid omgaan."

Waarom richt je je specifiek op jongeren?
"Ik houd van Nederland, maar ons land is de laatste jaren verhard. We zijn bang geworden voor elkaar. Ik ben ervan overtuigd dat jongeren – Nederlandse én Nederlandse van diverse afkomsten – de enigen zijn die hier iets aan kunnen doen, omdat zij hun Nederlanderschap en hun toekomst gemeenschappelijk hebben. Voor mijn boek 'Allochtonia - Autochtonia / twee werelden apart' onderzocht ik hoe jongeren dachten over discriminatie, vriendschap en identiteit. Vlak daarna, in 2008, verscheen een onderzoek van de International Civic Citizinship Education Study waaruit bleek dat Nederlandse scholieren niet geïnteresseerd waren in politiek, de media wantrouwden en weinig op hadden met gelijke rechten voor migranten. De conclusies van mijn boek kwamen overeen met de resultaten uit dit onderzoek. Dat vond ik zó schokkend, dat ik daar iets mee móest doen. Daarom geef ik jongeren een podium op mijn website www.houdenvandewereld.nl, waar zij elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Ik ontvang bijna dagelijks e-mails en reacties van allerhande jongeren. Soms omdat ze een heel basale vraag hebben, soms omdat ze bijvoorbeeld een debat over burgerschap of een conferentie over jeugdwerkloosheid willen organiseren.”

Welk patroon wil je doorbreken?
"Wij zitten gevangen in de retoriek van de dichotomieën: de ingesleten tegenstellingen tussen wij en zij, allochtoon en autochtoon,  jong en oud, westers en niet-westers, links en rechts, volk en elite. Ik stel jongeren vragen die deze dichotomieën overstijgen, zodat zij op een andere manier naar zichzelf, hun eigen verantwoordelijkheid en de samenleving gaan kijken: wat verstaan we onder democratie, vrijheid en beschaving, hoe willen we dat onze samenleving eruit ziet, wat maakt het leven de moeite waard? Met een overzichtelijke categorisering lijkt het alsof we de wereld ordenen, maar schijn bedriegt. Meer dan ooit maakt de huidige tijd zichtbaar hoe we, overal ter wereld, met elkaar verbonden zijn. Dit besef brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Alles wat we doen of niet doen, heeft consequenties voor een ander, dichtbij en ver weg. We kunnen niet meer eenzijdig en eendimensionaal naar de wereld kijken. Niet één mondiaal probleem, of het nu gaat om de toenemende internationale spanningen, het klimaatvraagstuk of de voedselproblematiek, heeft slechts één oorzaak. Dat betekent dat er een diversiteit van ervaringen, deskundigheden en ideeën nodig is om die complexe problemen op te lossen. Het is de uitdaging van de eenentwintigste eeuw om juist de verschillen tussen mensen te herkennen, erkennen en waarderen."

Ook op de werkvloer?
"Ieder individu is uniek en draagt diversiteit van identiteiten in zich. We hebben een inclusieve (werk)omgeving nodig om dit volop te kunnen benutten. Sommige Nederlandse werkgevers denken dat ze divers zijn als ze een paar allochtonen in dienst hebben. Of als er een witte vrouw aan de directietafel zit. Dat is diversiteit voor de bühne. Waar het werkelijk om gaat, is een werkomgeving te creëren waar een veilige ruimte is voor diversiteit van talenten, gedachten en ideeën. Dan hebben mensen het gevoel dat ze ertoe doen, dat ze worden gewaardeerd en gerespecteerd en gelijke kansen hebben om door te groeien. In de praktijk zijn er daarvoor vaak allerlei barrières. Denk aan discriminatie, pesten, roddelen of groepsvorming, waardoor mensen worden uitgesloten. 
Tegelijk worden veel organisaties steeds groter en onbeheersbaarder. Daardoor verdwijnt de menselijke maat. Het lijkt alsof alles er om cijfers draait: werknemers zijn fte’s die productie moeten draaien en targets halen. Er worden (te) snelle beslissingen genomen, meestal eenzijdig top-down en zonder goed na te denken over de consequenties ervan. Terwijl uit talloze onderzoeken blijkt dat mensen oplossingen waaraan ze zelf hebben bijgedragen, veel meer ondersteunen. Dan voelen ze zich (mede)verantwoordelijk, en mensen die zich verantwoordelijk voelen, werken met hart en ziel."

Hebben jongeren het moeilijk op de arbeidsmarkt?  
"Jongeren horen vaak: als je je best doet, kom je er wel. Maar zo simpel ligt het niet. Voor intelligente, talentvolle jongeren die bijvoorbeeld niet het juiste netwerk hebben, een 'verkeerde' naam of simpelweg niet extravert genoeg zijn, is het erg lastig om aan een baan of stageplaats te komen. Ondernemers die gecommitteerd zijn met onze samenleving, zijn verplicht om ál het talent te benutten. Ik merk dat mijn studenten niet geïnteresseerd zijn in ego's, geld of macht, maar iets willen betekenen voor de samenleving. Wij vragen hun om zich te voegen naar de bestaande structuren, maar we kunnen het beter omdraaien: zorgen dat ondernemers een werkomgeving creëren waar een diversiteit van jongeren zich in herkent en thuis voelt. Waar wordt geïnvesteerd in de menselijkheid, menselijke relaties, vertrouwen, diversiteit van talenten en potenties, innovatieve denkkracht en creatief vermogen."

Wat vraagt dit van ondernemers?  
"Zij moeten de menselijkheid weer terugbrengen op de werkvloer. Als er minder werkdruk is, ontstaat er ruimte om na te denken en worden de verbeelding en creativiteit van medewerkers aangewakkerd. Het is belangrijk dat ondernemers oog hebben voor de verschillende kwaliteiten die in de organisatie, op alle niveaus, aanwezig zijn. De eigenschappen die een bedrijf nodig heeft, zijn immers nooit allemaal aanwezig in één persoon: er is diversiteit nodig. Omdat zij alles willen controleren en beheersen, komen ze voortdurend met nieuwe cijfers, analyses, protocollen en richtlijnen. Er is moed, wijsheid en mededogen voor nodig om deze mechanische kijk los te laten. De betrokkenheid van mensen maakt het verschil. De een maakt verrukkelijke taarten op basis van een recept, de ander doet precies hetzelfde en het smaakt nergens naar."

Guity Mohebbi

 

Dit artikel is geschreven als bijdrage aan de uitgave Onze wereld uitgedaagd, welke rol speelt de ondernemer voor de Bilderbergconferentie 2016, die plaatsvond op 5 en 6 februari 2016. U vindt de link naar het boek ook via: http://www.vno-ncw.nl/file/boekbilderbergconferentie2016pdf

 

Interview
Interview': Dorine van Kesteren
Foto: Jeroen Poortvliet

Blog


sitemap Guity Mohebbi
kernwoorden
Guity
Mohebbi
Allochtonia
Autochtonia
culturen
migratie
etnisch
debat
discriminatie
identiteit
jongeren
Islam
moslims
religie
geloof
moslima’s
nieuwe Nederlanders
vluchtelingen
vrijheid
vrijheid van meningsuiting
Wilders
angst
haat
land van herkomst
diversiteit
multiculturele samenleving
democratie
tolerantie
allochtonen
bruggenbouwers
beeldvorming
vooroordelen
uitsluiting
insluiting
verdraagzaamheid
Nederlanderschap
gemeenschappelijkheid
positief
negatief
afwending
afwijking
verrijking
moskee
identiteit
multiculturele samenleving
Allah
god
attitude
integratie
aanpassen
assimilatie
het wij
het zij
verbeelding
trots
stimuleren
waarden en normen
criminaliteit
geweld
Nederlandspaspoort
verbinding
werelden
kosmopolitisch
geloof
ons land
erkenning
vriendschap
politiek correct
integratievraagstukken
ontmoeten
pioniers
nieuwe wereld
buitenlander
Nederlandse identiteit
autochtone Nederlanders
visie
toekomst
kritische reflectie
etnocentristisch
acceptatie
mobiliseren
onverschillig
niet-Nederlands
onverenigbaar
problematisch
waarden en normen
thuis gevoel
erbij horen
meerderheid
minderheid
dialoog
houding
leefwijze
levensvorm
investeren
samenkomen
diverse afkomst
Nederlanderschap
oprechte betrokkenheid
discriminatie-vrije omgeving
samenleving
doorbreken
afsluiten
zelfdefinitie
populisme
maatschappij
respect
participatie
dichotomieën
beperkend
kloof
verbinden van werelden
lef
solidariteit
emotionele aansluiting
gemeenschappelijkheid
waardering
Nedo’s
Divo’s
anders-zijn
erkenning van verschil
gelijkheid
verschillend-zijn
leefwijze
 
Deze website wordt onderhouden met cms pprzz® een product van ontwerpbureau TWEED in Vinkeveen sitemap sluiten